metalsistem.bg

Препоръчани имоти

Квадратура: 480.00 кв.м.
Цена: 5 000.00 €
Квадратура: 240.00 кв.м.
Цена: 720.00 €
Квадратура: 800.00 кв.м.
Цена: 1 600.00 €
Квадратура: 1 600.00 кв.м.
Цена: 2 400.00 €
Квадратура: 600.00 кв.м.
Цена: 1 200.00 €
Квадратура: 350.00 кв.м.
Цена: 716.00 €
Квадратура: 168.00 кв.м.
Цена: 344.00 €

Анализ на пазара за индустриални и складови имоти във Плевен за 2017 г.

Анализ на пазара за индустриални и складови имоти във Плевен за 2017 г.

източник: БГСКЛАД

През 2017 год. има изявено раздвижване на пазара на промишлени и индустриални имоти на територията на гр.Плевен, обл.Плевен и Ловеч. Проявен е интерес за реализация на нови производства и в същата година стартира тяхната реализация, наемане на хора, търсене на подходящи имоти за ново строителство и ремонт и реконструкция на стари сгради. Наблюдава се разминаване между очакваните цени от продавачи и купувачи, но в същото време при постигане на пазарна цена имотите се реализират, има се предвид цени за продажба и наем на имотите.

        Търсене и предлагане на имоти в града, основното търсене е за индустриални имоти, находящи се в индустриална зона Запад, Изток и Централна, като в централна част е съсредоточен интереса от бизнес и търговски имоти и складови площи, а изток и запад - производствени парцели и помещения, бетонови възли, топливо, строителни материали, превози, шивашки предприятия и др.!

        В региона цените на тези имоти остават на едно равнище, като все повече купувачи и наематели са склонни да дадат по добра цена за покупка или наем, за имоти с по високо качество (новоизградени или ремонтирани и реконструирани), отговарящи на новите изисквания и търсения на бизнеса, и с подходяща локация.

        Цени за продажба на парцели в индустриални райони остават според изградената инфраструктура и достъпност до главни артерии на цени от 10 - 15 Евро на кв.м. до нива около 30 - 35 Евро на кв.м., съответно по компактните площи могат да постигнат и по високи нива, за площи между 1000 - 5000 кв.м., цената е между 30 - 50 Евро на кв.м., за земеделска земя интереса е нисък с оглед на процедурите по преотреждане на имотите и голямата несигурност кога и дали ще се реализира това, офертни цени варират в граници от 1-2 Евро на кв.м. за имоти с достъп от път и в близост до изградена инфраструктура, стигат до 5 - 7 Евро на кв.м. в зависимост от локацията и близостта на комуникации.

       Цените на складове и промишлени помещения варират в по широки граници, започват от 50 - 100 лв. на квадратен метър за стари имоти с голяма площ, и стигат до около 200 - 300 Евро на кв.м. за имоти на добра локация, ново строителство или напълно реновирани, като има сделки реализирани на по ниски цени с оглед на извършваните от ЧСИ публични продани или продажбите на имоти от банки, които се стараят да се освободят от собствеността на подобни имоти, която е свързана с определени разходи непривични с тяхната дейност (високи данъци, охрана, ремонти и т.н.) и с цел освобождаване на пари.

       Относно наемните цени те варират от 1-2 лв. без ДДС на кв.м. на покрити площи, складови и други старо строителство, и 3 - 5 лв. без ДДС на кв.м. за имоти с добра локация и достъп, в подходящи устройствени зони за логистика или търговски цели, като на места цените превишават и посочените тук нива.

       Региона е с голям потенциал за развитие, основно индустриален, със завидни индустриални площи на база на територията на общината и града, за съжаление старите бази не отговарят на новите изисквания и върви процес на събаряне и реконструиране на стари индустриални имоти, изграждане на тяхно място на нови съвременни производства, разширяване на такива, изграждане на все повече логистични центрове с оглед на централното разположение на областта.

       През 2018 година се очаква наемането на нови работни места от местни и чуждестранни инвеститори, постоянен интерес на бизнеса в откриване на нови сгради съобразени изцяло с техния бизнес, интерес е и бъдещия достъп до областта с оглед на новоизграждащата се магистрала Хемус, евентуално АЕЦ Белене, заводи обслужващи Автомобилосторенето (тенденция за цялата страна), земеделие, изкупуване продукция, изкупуване на малц и други. Заявените инвестиции в региона само от компания "Малтери Суфле" е около 30 000 000,00 млн. Евро и другия голям проект на "Леони" на повече от 20000,00 кв.м. за производство на кабелни връзки за автомобили, който би осигурил работни места за около 2000 души, и тенденция за привличане но още нови и свързани бизнеси.

        Региона е привлекателен с ценовите равнища на работна ръка, имоти и сравнително добро местоположение и инфраструктура, бъдеща близост с магистрала Хемус, Община и Област които работят в интерес на привличане на нови инвеститори и осъвременяване на градска среда и инфраструктура.