Последно добавени

Квадратура: 5 100.00 кв.м.
Цена: 160000.00 €
Квадратура: 55 000.00 кв.м.
Цена: 220000.00 €
Квадратура: 2 500.00 кв.м.
Цена: 1000.00 €
Квадратура: 22 000.00 кв.м.
Цена: 660000.00 €
Квадратура: 2 800.00 кв.м.
Цена: 3500.00 €

metalsistem.bg

Препоръчани имоти

Квадратура: 15 000.00 кв.м.
Цена: 0.00 €
Квадратура: 707.00 кв.м.
Цена: 2 455.00 €
Квадратура: 4 500.00 кв.м.
Цена: 20 250.00 €
Квадратура: 1 178.00 кв.м.
Цена: 5 301.00 €
Квадратура: 4 500.00 кв.м.
Цена: 20 250.00 €
Квадратура: 3 000.00 кв.м.
Цена: 13 500.00 €
Квадратура: 500.00 кв.м.
Цена: 1 750.00 €

Други услуги

АНАЛИЗИ И ОДИТ НА ПРОЕКТИ И ИМОТИ

 

- АНАЛИЗИ НА ПАЗАРА ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

- SNAP SHOT, SWAT АНАЛИЗИ

- ОДИТ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Това е оценка на качествата и перспективите за придобиване и ползване на имота при намерение на клиента да придобие конкретен имот. Разходи за ремонт /основен и профилактичен/ и разходи по поддръжка.

      - АНАЛИЗИ НА ПАЗАРА НА ИМОТИ, СКЛАДОВЕ, ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ДР.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

 

Управлението на проекти ние правим чрез нашият основен партньор - Балкан Проджект Мениджмънт ООД, компания проджект-менажер, която в групата на партньорите на БГСКЛАД се занимава основно с тези задачи.

“ВPM” ООД  е консултантска компания, създадена през 2003 год., с цел да отговори на новите изисквания на пазара на недвижими имоти, строителството и управлението на инвестиционни пректи. Увеличените мащаби на строителството и засилената инвестиционна активност, изискващи значителни капиталовложения, увеличиха риска при реализацията и надхвърлиха знанията и възможностите на собственика инвеститор сам да овладее процеса като организация, управление и финансиране. Именно консултантът е координатора, който действа от името и в интерес на собственика-клиент. Консултантът спестява на клиента си време, нерви и средства. Консултантската дейност съкращава времето за изпълнение на проекта и редуцира разходите за реализация.

Тя е основно действащо лице, подпомагащо клиента- инвеститор в избора на технически решения, проектанти, строители и всички специалисти, които са участници в инвестиционния процес. Управлението на проекти това е финансовия и технически контрол за съблюдаването на интересите на Клиента в хода на реализацията на инвестиционните проекти, било то в строителството или реконструкцията на склад, сграда или база, която е недвижим имот. 

 

Екипът осъществява и обезпечава:

 • координацията и взаимодействието на всички участници в проекта
 • изпълнението на проекта в договения срок
 • защитата на интересите на клиента в отношенията с всички участници и контрагенти и съгласуващи и одобряващи инстанции
 • спазването на заложения бюджет
 • реализацията с високо качество
 • редуцирането на съпътстващите рискове

 “Вalkan Projekt Management” Ltd.  разполага с всички необходими специалисти, които участват в реализацията на строителството, проектанти и интериорни специалисти, както и експерти по всички специалности и въпроси, свързани с реконструкции или промени в съществуващи сгради, складове или нови обекти.Ние може да ви консултираме и по всеки въпрос, който е свързан с проекта или имота или да направим необходимата експертиза, свързана с това. 

 

Услуги:

 • огледи и технически експертизи на готови или построени обекти
 • експертиза на строителна, проектна или сметна документация на сгради или проекти, както и оценка на парцели
 • бюджетиране и финансов план на разходите за ново строителство или реконструкции при съществуващи сгради
 • юридическа помощ при сделки с недвижими имоти
 • изработка на задание за проектиране и техническо задание
 • тръжни процедури за избор на проектанти
 • консултации за ергономия на помещения
 • тръжни процедури за избор на изпълнители/строители
 • инвеститорски контрол по време на СМР
 • предаване на сградите с разрешение за ползване
 • консултации по екостандартите LEED и BREEAM