Конференция BG Sklad 2018

Последно добавени

Квадратура: 4 112.00 кв.м.
Цена: 665000.00 €
Квадратура: 1 115.00 кв.м.
Цена: 2280.00 €
Квадратура: 21.00 кв.м.
Цена: 0.00 €
Квадратура: 21.00 кв.м.
Цена: 0.00 €
Квадратура: 193.00 кв.м.
Цена: 1158.00 €

Metal Sistem Banner

Бюлетин

Препоръчани имоти

Квадратура: 21.00 кв.м.
Цена: 0.00 €
Квадратура: 21.00 кв.м.
Цена: 0.00 €
Квадратура: 193.00 кв.м.
Цена: 1 158.00 €
Квадратура: 306.00 кв.м.
Цена: 1 836.00 €
Квадратура: 311.00 кв.м.
Цена: 2 177.00 €
Квадратура: 470.00 кв.м.
Цена: 2 350.00 €
Квадратура: 500.00 кв.м.
Цена: 2 000.00 €

Складовият пазар на България е изключително разнообразен и динамичен: Интервю със Симеон Митев за Europaproperty.com

Складовият пазар на България е изключително разнообразен и динамичен: Интервю със Симеон Митев за Europaproperty.com

източник: Europaproperty.com

 

1. Моля дайте информация за фирмата. Кога е учредена? Какви са основните области на компетентност?

 

Агенция „Шанс-96“ е българска компания за недвижими имоти, специализирана в продажби и наеми на индустриални имоти. Същата има подробно портфолио от услуги за наематели, собственици, инвеститори, предприемачи, включващо продажби, консултации, проджект мениджмънт и маркетинг на индустриални имоти. Като собственик имам над 25 годишен опит в сферата на индустриалните  имоти. Години по-късно, като отражение на опита, който съм събрал, както и това, че отблизо познавам пазара, ми идва идеята, че е дошъл момента за създаването на отделна платформа, която да е само и едниствено за ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ. Такава до този момент в България не е имало, както и в много други държави. Към момента е едниствената по рода си платформа с толкова много специализирана информаци в България. В платформата БГСКЛАД може да се намери информация и оферти за складове, фабрики, помещения, терени и производствени цехове в цялата страна. Същата предоставя на бизнеса интерактивни карти на индустриалните зони, анализи и професионална консултация. Номинирана е за участие в конкурса Европейски Бизнес Награди 2015-2016 година в категория „Бизнес на годината“. Услуги за наемателите, които „Шанс-96“ предлага са помощ при формулиране на заданието за търсене от купувачи и наематели, търсене на складови и промишлени обекти или терени за индустриални проекти, водене на преговори със собственици, защитавайки интересите на клиентите. За клиентите, които са собственици предлагаме два вида пакета услуги – стандартен, който включва консултиране на собственика за равнището на наемните цени, развитието на пазара, актуална информация за търсенето и помощ при сключване на сделката и ВИП пакет, който позволява максимална организация на екипа за бързи резултати, като единственото изискване е съгласуване на цената, срока на договора и подпис на клиента. Може да се изготви и Суот анализ както и одит на финансовите показатели на обекта или свързаната дейност с партньорски компании. Агенция „Шанс - 96” предлага и изготвяне на идейни проекти с решения, базирани на маркетинга и финансовата целесобразност, както и потенциално място за ресурсите. Освен това тя прави и анализи на различните сегменти на пазара на недвижими имот, оферти, ценообразуване, търсене, тенденции за развитие, идентифициране на основните конкуренти, съществуващи проекти, изграждане и планиране на проекти.

 

2. Какво е сегашното състояние на складовия / логистичния сектор в България и каква е перспективата за бъдещето?

 

 Търсенето и предлагането на складови площи е изключително разнообразно и динамично. В момента е подходящо времето да се строят нови логистични комплекси. В България има недостиг на модерни складови площи клас А. Най-активно е търсенето в секторите както следва – Търговия 27%, Транспорт и логистика 17%, Електроника 15%, Строителство 13%. Наблюдава се ръст на потреблението, раздвижване на строителството на сгради и бум на електронната търговия (онлайн магазини). Има голямо търсене на логистични площи и изграждане на нови обекти специално за тях, тъй като на пазара има дефицит на качествени складови помещения. Може да се каже, че рискът за строителните предприемачи е минимален, поради голямото търсене на нови и качествени обекти и това, че ги няма на пазара.

 

3. Какви са очакванията на българските логистични оператори?

 

 Продължава търсенето на нови, големи и модерни складови площи и индустриални имоти. Запазва се търсенето и на малки складови площи до 500 кв.м. Инвеститорите, които търсят терени за логистични и производствени площи не могат да приемат факта, че на базата на цени на земя и на ново строителство, възвръщаемостта на проекта ще бъде в рамките на 9-11 години.Търсят се проекти с възвращаемост до 7 години. Търсенето и наемането на складови площи по крайбрежната ивица на България от сезонно вече става целогодишно в последните години.  

 

 

4. Как се сравнява ситуацията в бранша с други европейски страни?

 

Имотния пазар в България е с нормални темпове, но не достатъчни, за да покрият нуждите на търсенето. Наблюдава се ръст в търсенето на индустриални имоти в сравнение с предходните години. В България е най-силен растежа при тъсенето от пазарите в Централна и Източна Европа. Очаква се темповете на ръста на инвестициите да се задържат през тази година и да достигнат по-висока стойност. Макар, че сделките с индустриални имоти си остават ограничени заради липсата на проекти, които да отговарят на търсенето, България остава една от най-апетитните дестинации за инвестиционни проекти. Вторият най-бъзро развиващ се имотен пазар е в Румъния и на трето място – Чехия. България е на пето място по бърз годишен ръст в строителството. На първо място е Унгария, последвана от Полша, Словения, Швеция. Интересът на инвеститорите за покупка на индустриални имоти в България се увеличава. Има запитвания за логистични и производтсвени сгради отговарящи на съвременните стандарти и отдаването под наем с дългосрочни договори. Липсата на готов инвестиционен проект е пречка за сключването на големи сделки, но инвеститорският интерс е голям поради стабилните наемни нива.

 

5. Какво още можем да очакваме в близко бъдеще?

 

Очаква се ръст в продажбите на индустриални имоти. Към момента пазарът предлага повече наемане на площи от колкото тяхната продажба.

Търсенето на производствени площи е ситуирано в региони, в които да е съобразено с ресурсите на работна ръка и конкурентоспособността. Търсят се активно складови и промишлено-индустриални площи, дори до толкова, че да има и недостиг на такива. Това налага ново строителство за инвестициооните проекти.

От 2018 год. очакваме да продължи тенденцията от 2017 г., да реализираме нови и все по-големи сделки, да привличаме чужди инвеститори посредством използвани с доказан ефект маркетингови подходи, както и нови методи.

 

 

6. Колко важна е нова технология и иновации за наемателите и разработчиците?

 

 За наемателите, които търсят нови и модерни складови площи е важно те да отговарят на европейските изисквания и новите технологии. Електронната търговия има бърз ръст в България и оказва голямо влияние върху пазара на складовите площи. Развитието й има положителен ефект върху логистичната индустрия и в бъдеще се очаква да продължава да се увеличава. Новото строителство е най-търсено в България и тази тенденция ще бъде запазена и за в бъдеще. Интересът на чуждестранните инвеститори към индустриалните и складови площи в България се увеличава постепенно.  Допълнителни зисквания към складовете в сравнение с предходните години са да бъдат климатизирани, да има дублиране на водоизточниците, енергоизточниците, както и оптичните линии за интернет. Много се държи на големите паркови пространства, за да може обслужващите товарните коли безпрепятствено да се обслужват в базата.

 

7. Какво ще бъде най-голямото предизвикателство в сектора, което се движи напред?

 

Най-голямото предизвикателство стои пред инвеститорите, които ще трябва да бъдат по-оптимистични и смели в инвестиционните си намерения. Те трябва  поетапно и разумно да могат да инвестират и на всяка една стъпка от проекта да бъдат заедно с консултанта.

 

 

 

 8. Колко атрактивен е складовият продукт за инвеститорите?

 

 

 Основните притегателни фактори за инвеститорите в България са местоположението, инфраструктурата, евтината и  квалифицираната работна ръка. За последната година всички новоизградени складови площи са заети преди да бъдат довършени. Малкото свободни площи в момента, както и нарастващите наемни нива и добрият темп на отдаване на офис сградите в строеж  са в основата на оптимизма сред инвеститорите.  Това дава предпоставка за успешната реализация на инвестиционните им намерения.

 

 

източник: БГСКЛАД