33,7 млрд. евро са вложени в индустриални и логистични имоти в Европа

33,7 млрд. евро са вложени в индустриални и логистични имоти в Европа

източник: https://www.investor.bg

Обемите от инвестиции в индустриални и логистични имоти в Европа са отбелязали ръст от 9% през второто полугодие на 2018 г. и са достигнали 18,7 млрд. евро, съобщава консултантската компания CBRE в свой доклад.

Ръстът е малко по-бавен в сравнение с повишението от 16% през първото полугодие на миналата година. За цялата година инвестициите в индустриални и логистични имоти са достигнали 33,7 млрд. евро, което е почти два пъти повече спрямо средното 10-годишно равнище.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. най-добре са се представили Италия, която е отбелязала ръст на инвестициите от 87%, Франция (54%), Испания (29%) и Норвегия (91%). Силен ръст са постигнали също Белгия, Финландия и Дания.

Великобритания е останала най-големият пазар на индустриални и логистични имоти в Европа, въпреки че инвестициите са намалели до 2,7 млрд. евро през 2018 г.

......

за повче информация: http://short.bg/WzQ9G

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 884 60 60 70

тел.:  +359 2 4432 655

Facebook