7 тайни на перфектния логистичен склад

7 тайни на перфектния логистичен склад

Кои са основните параметри, които трябва да бъдат внимателно преценени при избора на логичистичен склад

източник: capital.bg

Паралелно с разрастването на бизнеса и икономиката през последните години расте и търсенето на логистични площи. Към днешна дата предлагането трудно задоволява търсенето. Складовите площи на пазара са с различни характеристики и качество. Седем са основните параметри, които трябва да бъдат внимателно преценени при избора на логичистичен склад.

1. Локацията

Всъщност това не е голяма тайна. Местоположението е най-важната характеристика на недвижимите имоти. Ключово за складовете е да бъдат близо до крайния пазар на стоките. Според Владимир Гюрджиев, мениджър индустриални и логистични площи във Forton/ Cushman & Wakefield Alliance, за да е ефективен и икономически рентабилен складът, отдалечеността му от крайната точка на доставка/дистрибуция трябва да е до 20 км. В същото време важен е достъпът до транспортна инфраструктура – шосейни и жп пътища, които водят до летища, жп гари и пристанища.

По тези две причини повечето складове са разположени в предградията на най-големите градове, в близост до околовръстните им шосета.

Третият съществен компонент е цената на земята в зоната, в която се намира складът. Това определя възможността на инвеститорите да реализират логистичен проект, който е икономически състоятелен, в същото време приемливи за пазара наемни цени.

2. Достъпът

Логично е – ако имотът ще се използва за складиране и разпределение на стоки, задължително е до него да стига достъп по асфалт. Задължително е да има товарен паркинг с достатъчно пространство за маневриране. Плюс е, когато локацията е лесно откриваема и в близост до главен път.

3. Инфраструктурата

Складовете не са съществен консуматор на електроенергия (освен ако не са хладилни или автоматизирани), но в същото време електрозахранването следва да бъде непрекъсваемо и двойно осигурено посредством успореден електропровод и/или генератор.

Параметри като оптичен интернет, охрана, контрол на достъпа по-скоро се приемат за дадености по подразбиране, отколкото за екстри.

За проект в покрайнините на града за екстра може да се приеме достъпът до заведение за хранене (каквото ще има в East Ring).

4. Параметрите на сградата

Има множество изоставени сгради в някогашните индустриални зони в покрайнините на големите градове. Но в голямата си част те са неподдържани, морално остарели и строени за специфична индустрия. Реконструирането им в логистични сгради, отговарящи на съвременните стандарти, най-често е икономически неизгодно и свързано с компромиси.

По тези причини предпочитани от наемателите са новите сгради, строени през последните 10 години. Не е достатъчно те да отговарят на изискванията за енергийна ефективност, на регулаторните изисквания и на тези за пожарна безопасност. Очакванията на клиентите към тях са:

За светлата височина над 10 метра;
Разпределението на площите: да е съобразено с универсалните стелажни системи;
Съотношението на товарните рампи към площта: да е поне 1 бр./600 кв.м.
Товароносимосттта на пода: да е над 5 т/на кв. м.
За някои стоки са важни температурният контрол, наличието на антистатични и безпрахови, вентилация и др.

Обикновено се търсят конструкции с минимален брой колони на единица площ (голям растер), постигане на оптимални температури в помещението, без да се налага допълнително HVAC оборудване, посредством използване на термопанели с дебелина 8-12 см, спринклерни системи и пожароизвестяване и др.

....

Цялата статия може да прочетете тук: http://bit.ly/2ZsoSrR

 

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 884 60 60 70

тел.:  +359 2 4432 655

Facebook

БГСКЛАД