Анализ, новини и акценти от Втора международна конференция за индустриални имоти, София 2019

Анализ, новини и акценти от Втора международна конференция за индустриални имоти, София 2019

 

Източник: БГСКЛАД

На 16 Октомври 2019 год. платформата БГСКЛАД бе домакин на единственото по рода си събитие свързано с пазара на индустриални имоти у нас и в чужбина.

За пета поредна година организаторите на това събитие дадоха платформа за различни гледни точки и търсеха отговор на въпроси от държавни институции, големи индустриални компании, фирми за оборудване, потребители и крайни клиенти.

Събитието бе открито по традиция от собственика на платформата г-н Симеон Митев, който поздрави всички държавни институции, спонсори, партньори и гости, а след него главния спонсор г-н Росен Наумов - представител на „Лоджистикс Парк София” поздрави участниците с кратко приветствие.

След това  по традиция откриването продължи със зам. министъра на Икономиката, г-н Лъчезар Борисов. Той няколко пъти подчерта, че през годините платформата БГСКЛАД се е превърнала в институционален партньор на Министерство на икономиката. Той допълни, че подобни конференции са от голямо значение за развитие не само на отрасъла, но и на икономиката в страната ни като цяло. Според него това партньорство ще се затвърди и с избирането на закона, за индустриалните зони в близко бъдеще. Той поднесе статистическа информация свързана с развитието на пазара и очерта позитивни тенденции за неговото бъдеще развитие.

Оценката от министъра за сътрудничеството с БГСКЛАД, както и дебатите, които породи конференцията в последващите панели даде тласък и мотивация на организаторите за размисъл върху новите си бъдещи прояви.

 

В първия панел на конференцията чухме гледните точки на държавните институции, които дадоха оптимистична оценка и очертаха положителни тенденции за развитието на сектора. В панела взеха участие г-н Стамен Янев - изпълнителен директор на „Българска агенция за инвестиции”, г-н Стамен Стамов от „Индустриален и логистичен парк Бургас”, г-н Никола Стефанов от „Свободна Зона – гр. Русе”, г-жа Ценка Божилова от „Адванс Експертни Оценки” и Васил Велев от „Асоциация на индустриалния капитал в България“.

Г-н Стамен Янев от „Българска Агенция за инвестиции” за пореден път взе участие в конференцията и също, както и министъра на икономиката, очерта позитивна картина и тенденции на пазара. В момента според него България е добро място за инвестиции, а за още по-успешното му развитие ще спомогне и закона, който се очаква да бъде приет за индустриалните зони. Според него в момента бизнеса, институциите и местната власт си партнират добре и спомагат за развитието на сектора. Той заключи, че Българска агенция за инвестиции, Национална компания за индустриални зони и Министерство на икономиката са доверен партньор на всеки инвеститор.

След него г-н Стамен Стамов сподели, че в момента  „Индустриален и логистичен парк Бургас” е един от най-бързо развиващите се в България, поради доброто сътрудничество на държавата, „Национална компания за индустриални зони” и община Бургас. Според него закона, който се очаква да бъде приет наистина ще реши част проблемите в индустията.

Никола Стефанов от  „Свободна зона Русе“ беше следващия панелист в прогамата. Още в началото на своето изказване той сподели, че зоната в гр. Русе е единствената по рода си в България, имайки предвид нейната локация и давност. Географското положение на зоната, добре развитата инфраструктура и транспортна комуникация на град Русе се оказват определящи за растежа й в момента.

За първи път в конференцията взе участие оценителската компания „Адванс Експертни Оценки”. Нейния представител г-ж Ценка Божилова запозна аудиторията с дейността на Адванс и изтъкна някои от предимствата на оценителската компания, като важен фактор във всяко едно инвестиционно намерение.

В края на първи панел по традиция взе участие и Васил Велев – собственик на „Асоциация на индустриалния капитал в България“. В своето представяне той изтъкна интересни факти свързани със сектора и подчерта, че за първото полугодие на 2019 година асоциацията бележи ръст с 3,5% , 12% ръст на доходите, спад на безработицата до критичен минимум. Той сподели, че на индустриалната карта в Европа и света, България стои добре в момента. Пречките според него за по високите ръстове, които искаме да постигнем са няколко. На първо място той посочи проблема с фактора „човешки ресурси”, който е недостатъчен и следствие на миграцията този проблем се увеличава. На второ място той посочи проблема с демографската криза, който също допринася за недостига на кадри у нас.

 

По традиция във втори панел от изминалата конференция, взеха участие всички регионални представитетели на БГСКЛАД в страната.


Поради големия обем от информация и статистическа информация, организаторите прецениха, че по-достъпно и лесно би било, да изнесат информацията за България под формата на видео материал. В него всеха участие почти всички големи градове в страната.

Панелът стартира с откриване от страна на г-н Симеон Митев, който с големия си опит и потенциал в сектора на индустриалните имоти мотивира аудиторията с новисти свързани с палтформата и даде старта на един интересен панел, който очерта важните акценти, проблеми, предизвикателства и постижения на пазара в момента.

 

СОФИЯ 

Според представителите на БГСКЛАД за гр. София, пазара на индустриални имоти през последната година в столицата е доста динамичен. В момента, се разграничават две категории индустриални  площи: строените  между 1970 и 1989г. и  тези след 2010г.

Първата група са с много високи експлоатационни разходи, неподходящи, от гледна точка на съвременната логистика. Основното им  предимство е, че са в райони с развит градски транспорт и инфраструктура,  разполагайки със самостоятелни площи в диапазона 50-100кв.м. до 500кв.м. Търсенето основно е за малки производства и сервизи.

Наемните цени на тези площи зависят от мястото, на което са ситуирани, като варират в много широки граници - от 3 до 10 лв. на кв.м.  без ддс. Продажбите им не са чести, което се обуславя от ценността на земята върху, която са построени – често от 300 до 600лв. на кв.м. върху бъдещата възможна РЗП.

Втората група осигуряват комфорт и ниски експлоатационни разходи. Минус е, че се строят извън границите на града, което ги прави недостижими с градски транспорт. Цената им  е около 10 до 14 лева на кв.м. плюс такса за поддръжка  в границите - 1 до 3 лв. /кв.м. .

Цените на имотите в урбанизиран район се движат от 50 до 140 лв. на кв. м, ако няма регулация  и от 100 до 250 лв, с регулация.

Особеност на 2019г. е, че наред с модерните и пазарно обосновани проекти с площ над 5000 до 100 000 кв.м има увеличение на площите до 500 кв.м. с височина до 5-6 м. Пазарът на такива площи, в малки бази с относително труден достъп е ограничен по дефиниция, а крайният резултат е  нефункционалност и ниски доходи.

В сравнение с миналата 2018 година се наблюдава много по-трудно взимане на решение за наем и покупка от малки до средни инвеститори в сигмента  до 1000 кв.м.  При големите инвеститори търсенето  е по-регулярно. Тенденция е и наложили се производители и търговци, да строят свои помещения. Това е ясен сигнал към собствениците на бази, че стойността на услугата, която предлагат не съответства на наемната цена. Нашият съвет към тях е да използват опита ни при подготовката за планиране на инвестициите си в този сектор и определяне на маркетинговата си стратегия.

 

Пловдив

За гр. Пловдив представителя на БГСКЛАД, г-н Ласков сподели, че през първите 9 месеца на тази година пазарът на индустриални имоти в региона бележи значителен спад в сравнение с предходната година.

Намаляха значително сделките за отдаване под наем на складови и производствени терени, като спадът е близо 60% от предходната година. Търсенето на площи продължава да е активно само за складови площи от 100 до 200кв.м , както и за производствени площи над 2000 кв.м, но на по-ниски от средните цени. При продажбите  се наблюдава инерция от предходната година, която обаче значително се забави към средата на годината. Средно спадът при тях  е с почти 50%, като  сделките са спекулативни.

Сделките с парцели поддържат по-слаб темп като инвеститорите са предпазливи с оглед на новините от задаваща се криза. Има няколко продъжби на ключови локации предимно в града, където се изграждат търговски площи.

Цените на наемите при складовите площи бележат също спад  и в момента са между 2.5 до 3 евро за кв.м. Подобни са и тези при производствените площи, като там зависят освен от локацията и от оборудването им.

 

Варна

Според ексклузивния представител на БГСКЛАД за гр. Варна г-н Тони Танев, през последната една година се запазват нивата на търсене на складови и индустриални площи и плавно се увеличава предлагането им. Развива се тенденцията за покупка на нови складове от дългогодишни наематели. Нараства инвестиционния интерес към строителството на търговско-складови бази и логистични центрове. Сключват се сделки за придобиване на компактни търговско-складови бази с комерсиални локации, предимно в ценовия диапазон между 400хил. евро и 800 хил. евро. Все по-активно се търсят строителни терени в градските промишлени зони, най-често сделки се сключват за терени с площи между 2 и 5 дка при цени между 55 евро и 75 евро /м2. Най-голяма част от наемателите трайно се ориентират към настаняване в по-съвременни складови бази, наемат се предимно компактни площи между 300 и 800м2 при средни наемни нива от 3.50 евро до 4.00 евро/м2.

 

Русе

Според партньора на БГСКЛАД за гр. Русе през настоящата година пазарът на индустриални имоти в Русенска област бележи значителен спад в сравнение с предходната година.
Намаляват сделките за отдаване под наем на складови и производствени
площи. Спадът се дължи на намалено търсене. Търсенето на площи продължава да е активно само за складови площи от 100 до 200кв.м. При сделките с индустриални имоти  спада е още по значителен. Независимо, че има търсене на такива имоти в областта, цените на предлагане значително превишават тези на търсене.
Цените на наемите при складовите площи бележат също спад  и в момента са между 1.5 до 2.5 евро за кв.м. Подобни са и тези при производствените площи, като там зависят освен от локацията и от оборудването им.

 

Бургас

През 2019 г. пазара на индустриални имоти значително промени своята динамика. Това сподели представителя на БГКЛАД за гр. Бургас, Валентин Косев. За разлика от 2018 г. предлагането изпревари търсенето. Форуърдните сделките, които се реализират в началото на годината бяха договорени в края на 2018 г. Особеностите на пазара са, че започнаха да се предлагат за продажба големи индустриални имоти от по-висок клас за които все още няма инвеститори /купувачи/ със съответната психологическа нагласа за преодоляване на суми от 1 000 000 евро до 2 000 000 евро. Цените на индустриалните имотите за отдаване под наем са между 2,5 евро и 3,5 евро/кв.м, като последната се отнася за нови складове с модерна визия и организация на складовата дейност. При продажбата на индустриални имоти цените са различни в зависимост от местоположението,година на строителство, ниво на оборудване, като те варират между 450 евро и 700 евро/кв.м.

 

Стара Загора

Според г-н Огнян Георгиев, през 2019 г. пазарът на индустриални имоти в област Стара Загора  се характеризира със сериозен спад в търсенето и предлагането на складове и промишлени помещения. Има търсене предимно на имоти с по-малки квадратури и на ниски нива на наемите 3 лв. за кв.м площ. както и на ниски цени за покупка, повече на фирми от дребния и среден бизнес.  Същевременно на стабилно ниво се запазва търсенето на парцели за застрояване, където в момента сме насочили повече усилия за увеличаване предлагането на такива. Има реализирани сделки, но отново на ниски нива и то за собствени нужди, а не със спекулативна цел, препродажба или пък за наеми.

 

Плевен

Партньорите на БГСКЛАД от гр. Плевен споделиха, че се наблюдава периодично търсене на промишлени и складови имоти с по-силни и по- слаби моменти в зависимост от доста субективни фактори, които всеки потенциален инвеститор съобразява с неговото виждане и инвестиционна цел. През 2019 година се наблюдава слаб пазар на индустриални имоти, но пък има наличие на запитвания, което може би ще доведе в бъдеще повече клиенти които наблюдават региона. В началото на 2019 година се отбелязва застой в сделките. Основно се наемат помещения с квадратури под 300 – 500 кв.м, сделки с площи на над 1000 кв.м са рядкост, а предлагането е ограничено.

 

Велико Търново

Представителя на БГСКЛАД за Велико Търново – Любомир Филипов сподели, че наемните и продажните цени на индустриални и логистични имоти се запазват стабилни спрямо миналата година, а предлагането на големи и качествени площи остава недостатъчно. Пазарът продължава своя динамичен растеж, като цените на наемните складови площи бележат ръст от над 5%, като наемните цени варират от 1,5 евро/кв.м. до 4 евро/кв.м., а при продажба цените поддържат нива от порядъка на 350-700 евро за кв.м. Сделките сключени през първото полугодие за 2019 г. свързани с продажби или наеми са с около 15 % по-малко от 2018 г.

 

Шумен

За пазара на индустриални имоти в Шумен и региона през 2019 г.  може да се каже, че е цикличен и без устойчива тенденция за растеж или спад. Това сподели представителката на БГСКЛАД за гр. Шумен – Катя Белчева. През града минават предимно турски инвеститори, които оглеждат терени от порядъка на минимум 10-20 дка. и местни - с интерес за разширяване на бизнеса с търсене на от 1 до 3 дка.

Шумен има уникално логистично положение и това е едно от големите предимства за инвеститорите, но липсата на добри пътища ги разколебава. С доизграждането на магистрала „Хемус” ще се повиши интереса като към град на кръстопът между северна и южна България и на 100 км. от морско и речно пристанище.  

 

Благоевград

Пазарът на индустриални имоти в Благоевград през последната година не е особено динамичен.

В града предимно се предлагат складове и помещения под наем, а продажби липсват. В града има доста предприемачи от гръцки произход, които търсят да наемат склад за малък или среден бизнес. Търсенето предимно е на имоти с по-малки квадратури и на ниски наеми до 5 лв. за кв.м площ. Същевремено има по-засилено търсене на парцели за застрояване.

 

Пазарджик

Основните клиенти на пазара на индустриални имоти в Пазарджик и региона са предимно местни фирми от сферата на търговията и услугите. Не липсват и външни клиенти, но липсата на нови, модерни бази, строени през последните няколко години, по-скоро повлиява на клиентите да се ориентират към други локации. Заетостта на тези имоти е от порядъка на 80-85 % от същесвуващата, налична база.

Наемните цени в зависимост от локацията и инфраструктурата варират от порядъка 2.00 - 5.00 лв. без ДДС.  Предлаганите за продажба индустриални и промишлени имоти излизат на пазара на нива 80 - 100 евро/ кв.м на застроена площ, и 25-35 евро/кв.м за терените, докато сделки се сключват на цени с 15 -20 % по ниски от обявените офертни цени  

 

Разград

През първото шестмесечие на 2019 г. се очерта тенденция на спад в търсенето на индустриални площи с инвестиционни намерения. По-голямата част от предлаганите в град Разград промишлени помещения са в лошо състояние, което налага потенциалните наематели или купувачи да извършат сериозни разходи за ремонти дейности. Отсъства търсене на свободни терени за застрояване.

За разлика от продължаващите високи темпове при жилищното строителство, изграждането на промишлени постройки е в значително по-малки размери. През последната година има започнати проекти с много малка квадратура.

 

Габрово

По-голямата част от сделките през първата половина на годината са за наем на имоти с търговци внасящи стоки основно от Република Турция. Средната цена за наем на квадратен метър е около 2.50 лв. Това сподели представителя на БГСКЛАД за гр. Габрово, Михаил Сеферов.

За цялата 2018 година, както и за първата половина на 2019 г., секторът индустриални имоти за региона на Габрово не търпи съществени промени  що се отнася до недостига на качествени индустриални имоти.  Инвеститорите не губят интерес, но в региона продължават да липсват достатъчно нови и модерни площи , а действащите компании разширяват производствата си. 
Към момента  интереса към наемането на индустриални имоти продължава да расте. Цените за наем са между 1 и 3 евро за кв.м.
В зависимост от локацията и състоянието цените при продажба варират от 50 до 250 евро за кв.м.
Област Габрово  продължава да е отличник по всички макроикономически показатели и  интересът на производителите към индустриални площи в региона не стихва.

 

Видин

Във Видин-град  производствените и складови площи и терени са локализирани в 3 основни зони –Южна промишлена / ЮПЗ / , Западна промишлена зона / ЗПЗ / и Северна промишлена зона /СПЗ / .
Инвестициите са основно в цехове, варови и бетонови възли, леярни, строителни материали. Цените за продажба на терени варират от 5 до 30 евро квадратен метър, а застроена площ от 33 до 60евро квадратен метър.
В ЗПЗ са  производства на леката промишленост, бизнес и търговски имоти – топливо,строителни материали,зърнени складове.  В тази зона наред със старите бази има складове и от по-висок клас, които се ползват от собствениците или продават.

 

Враца

В сравнение с предходната година, през 2019 г. в гр. Враца се наблюдава повишен интерес към индустриалните имоти. Това споделиха представителите на БГСКЛАД за града.
Общината успя да привлече два големи инвеститора и да извърши продажба на урегулирани поземлени имоти за производствени нужди.
Двете фирми, които закупиха имотите са започнали изграждането на производствени бази, свързани с автомобилната индустрия.
Очаква се зоната, в която се изграждат тези обекти да се развие,
като нова промишлена зона на града, както и да се повиши интереса към
съседните имоти от фирми, занимаващи се със съпътстващи и обслужващи дейности. Наемните цени за складови помещения в града се от 2 до 4 евро без ДДС, а за производствени помещения от 1 до 3 евро на кв.м. Продажбите на нови сгради са между 20 и 40 евро на кв.м, а за старо строителство от 100 до 200 евро на кв.м.

 

Петрич

През 2019 г. пазарът на индустриални имоти в гр. Петрич отчита спад в сравнение предходните години през погледа на БГСКЛАД. Наблюдава се търсене на средни и малки по размер помещения от 100 до 500 м2 .
Цените на новите сгради варират от 1.80 до 2.20 евро за квадратен метър. Отчитаме добър брой направени сделки, но общата им стойност в сравнение с предната година е по-ниска. Относно парцелите за строителство се наблюдава засилен интерес през последната година , ние предлагаме имоти с промишлено предназначение от 500 до 18000 кв.м. Цените на квадрат вариат в зависимост от комуникациите и локацията от 20евро до 50 евро на м2. Търсенето в региона е предимно от чужди инвеститори (Гърция , Македония , Италия ).

 

В трети панел от конференцията участие взеха водещите топ брокери и консултанти у нас.

Панелът стартира с Огнян Георгиев – представител на БГСКЛАД в гр. Стара Загора. Той направи анализ, изводи и очерта тенденциите в момента за град София и останалите градове. Основния извод, който той сподели е, че в действителност в страната, град София се оформи като основен център на пазара, а именно, че 70% от сделките в момента се сключват в столицата. Той подчерта, че основно търсенето на индустриални обекти е съсредоточено в периферията на столицата, с изградена инфраструктура, пътни връзки и комуникации. Предлагането на логистични площи в гр. София бележи ръст с около 6%. За останалите градове има недостиг на чуждестнранни инвеститори, които се наемат да строят нови площи, както и недостиг на квалифицирана работна ръка. Г-н Георгиев допълни, че голяма част от младите хора с висше образование напускат периферията и провинциалните градове и не се връщат по родните си места. Най-засегнатата част от демографския срив е валидна за Северна България.

След изводите и анализите за развитието на пазара в България взе участие за втори пореден път и гост лектора от Румания - Костин Баника, директор на индустриални имоти, представляващ JLL за България и Румъния.

Той сподели, че инвестиционния интерес към България се увеличава предвид локацията и старетигечското място, което тя заема на картата на Европа.

След г-н Баника, участие в конференцията за първи път взе представителя на консултантската компания „Фортън Интернешънъл”, г-н Жоро Ангелов. В своята презентация той сподели, че голяма част от всички индустриални обекти в държавата се изграждат за собствено ползване. Инвеститорите имат интерес от наемане на складови площи, но не и за застрояване. Свободните площи за наемане от професионални логистици са много малко.  Според него в момента в гр. София имаме 1 млн. кв. м. което включва всички стари бази. Имаме много нисък процент на свободни площи за наем и покупка с логистична услуга. В следващите от пет до десет години според него, пазара в гр. София ще нарастне до 2 или 3 млн. кв.м. Ще се строят нови бази и паркове. В момента има лек застой на предлагане и търсене, но тенденцията е за увеличаване на новите поректи. За разлика от останалите европейски държави, при нас има забавяне на строеж на нови площи, поради високите цени на земята. Липсата на логистични бази за малки компании с нови, модерни компоненти, малкото проекти, карат хората сами да си изграждат бази. Много малко от тези проекти са за наемния сегмент.

Даниела Бойчева от „Колиърс България” представи интересна информация от автомобилната промишленост. Сподели за съвместно проучване с „Автомобилен клъстер България”, което провеждат за трета поредна година. То е свързано с нагласите в автомобилния сектор в България. В момента компаниите в автомобилната промишленост са над 200. Сектора съставлява близо 8 % от БВП на страната и заетост над 50 000 души. Очакванията относно приходите на компаниите в автомобилния сектор през 2019 година са по-скоро умерени спрямо предишни периоди, които са изследвани.

 

В четвърти панел на конференцията участници бяха представителите на големите инвеститори, логистични центрове и индустриални обекти, които внесоха доста позитивизъм в настроението на аудиторията.

Първи в този панел бе Росен Наумов – директор на „Парк Лоджистикс София”, който запозна аудиторията с информация относно развитието на парка. Проектът се простира на площ от 200 000 кв.м., с капацитет да бъдат застроени 115 000 кв.м. индустриални и складови площи на първия етап от своето развитие. Той очерта важните характеристики на обекта и неговите отличителни черти, а именно – собствената и гъвкава инфрасткруктура, даваща много възможности за „built to suit” във фаза 2 и 3 от проекта.

След него г-н Владимир Гюрджиев внесе различна нотка от обичайната с представянето си от името на компанията „Си Ти Пи Инвест” в която по настоящем е Country Manager . „Си Ти Пи” влиза на пазара в България с планове да достигне до 100 000 кв.м отдадени под наем площи до края на 2021 година. Това е седмата страна в регион Централна Европа, в която базираната в Чехия компания започва операции. „Си Ти Пи” развива бизнес още в Словакия, Унгария, Сърбия, Румъния и Полша.
Трети по ред в панела с представителите на големите инвеститори и логистични центрове бе управляващия мениджър на „Парк Индустрия София Изток“ АД – г-н Александър Гебов.

Индустриален Парк София Изток е голям индустриален и логистичен комплекс разположен в източните покрайнини на София в непосредствена близост до основни национални и международни транспортни коридори. Комплексът предлага пълна гама от решения в съответствие с конкретните нужди на клиента – сгради под наем по поръчка (built-to-suit), както и продажба на парцели в регулация и с достъп до инфраструктура, предлагани с опция за изграждане до ключ.

Оценява възможноста, че комплексът се намира в рамките на селищна територия, на не повече от 5 минути от гара „Елин Пелин”.  Г-н Гебов отново подчерта, че е умерен оптимист и се надява до края на следващата година проектът да привлече нови, големи инвеститори.

По традиция в този панел участват представители на Ийст Ринг – един от първите логистични центрове, които започнаха да се изграждат още през 2014 год, непросредсвено след кризата. Поради работни ангажименти на Мирослава Александрова, която е мениджър корпоративно планиране на Glorient Investment Group и която трябваше да е лектор в тои панел, аудиторията имаше възможността да се запознае с фазите на проекта чрез видео предоставено от фирмата изпълнител.

 

В Пети панел участие взеха фирми занимаващи се с оборудване и услуги за индустриални имоти.

Пръв изнесе информация представителя на „STAMH“ г-н Любен Урумов, който разказа на кратко за дейността на фирмата. До момента фирмата е реализирала над 1800 проекта на складови системи в България, Гърция, Турция, Сърбия, Македония и много други държави. Презентацията на г-н Урумов бе свързана с оптимизацията на труда в един работен склад.Той смята, че това е един от проблемите, които съпътстват работните складове в момента. В продължение на години фирма „Стам” създава решения за складово съхранение, които са лесни за използване и водят до ефективност на разходите. Г-н Урумов подчерта, че избора и създаването на софтуера е ключов за правилното функциониране на един склад.

Втори по ред в този панел взе участие арх. Аргиров, който е основател на архитектурно бюро „Аргиров Дизайн”. Служителите в „Аргиров дизайн” основно са специализирани в проектирането на индустриални складове и офисни площи, като основния стремеж на архитектурното бюро е да отговори на нуждите на проекта от градоустройствените решения до последния архитектуране детайл. Той представи накратко обектите, които студиото е проектирало и разбира се проекта „Логистичен парк София”.

След него участие взеха г-н Николай Рангелов, който е преподавател в стоителния факултет, но е и специалист в проектиране на конструкции.

Последен в панела, но не и по важност бе г-н Борис Главчовски от „Хьорман България" . Той показа на аудиторията иновативни решения в сектора за доставка на елементи за строителство- врати, каси и други изделия за индустрията.

 

В последния международен панел се получи изключително интересна дискусия с международните панелисти от Румъния, Сърбия, Гърция, Турция, Македония и Русия. Сред панелистите бяха – Marian Orzu – управляващ партньор на Dunwell Industrial Brokerage от Румъния, Никос Маноменидис - Pointers Property Services S.A от Гърция, Зоран Петрович от Сърбия, Евгений Нумеров, Директор Sklad Man – Русия.

Всички те презентираха интересни факти за международния пазар, акценти и тенденции. Съвсем скоро в платформата на БГСКЛАД ще бъдат качени целите презентации и видео материали от събитието.

Изминалата конференция на 16 Октомври 2019 год. остави трайни следи, постави редица въпроси, отвори дискусии между водещите фигури в индустриалние сектор у нас и в чужбина.

Събитието отговори на редица въпроси, които вълнуват фирмите, инвеститорите, потребителите, държавните институции, а именно: 

- Как се движи пазара на индустриални имоти през последната година у нас и в чужбина?

- Има ли растеж и как икономиката влияе на сектора?

- Очаква ли се криза в сектора и какви мерки трябва да се предприемат?

- Пред какви предизвикателства се изправят фирмитие, инвеститорите, потребителите?

- Как електронната търговия влияе на пазара и стимулира търсенето на складове?

- На какво трябва да обърнат внимание инвеститорите и собствениците на складови и индустриални площи?

- Какви мерки трябва да вземет държавните структури за да облекчат сектора и как да помогнат и задвижат растежа му, като го направят конкурентоспособен на другите отрасли в икономиката?

- От какво зависи ефективонстта на управление на инвестиционните проекти?

- Има ли недостиг на кадри в сектора и защо?

- Как се развива чуждия пазар на имоти и как това влияе обстановката у нас?

Собственикът на платформата г-н Симеон Митев за пета поредна година прие предизвикателството да организира единствената по рода си проява свързана със сектора. Като бизнесмен с над двайсет годишен опит в сферата на недвижимите имоти и човек, който се вълнува и интересува от развитието на пазара в България, той смята, че подобни събития са от изключителна важност. Според него те са в помощ на всеки един български, чуждестранен бизнесмен или краен потребител, който е решил да инвестира парите си в индустриални имоти. Тези събития през годините се превърнаха в традиция за платформата „БГСКЛАД“ и до известна степен фирмите и хората, които са й се доверили очакват ежегодната проява с интерес.

Подобни събития помагат на всеки бизнесмен да „свери“ часовника си, да е наясно къде, как и за какво е подходящо да инвестира парите си, а не просто да бъде търговец.

В най-скоро време всеки, който се интересува от подробности, както и информация от целите панели, ще може да види това на сайта на организаторите.

Източник : БГСКЛАД

 

 

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 884 60 60 70

тел.:  +359 2 4432 655

Facebook

БГСКЛАД