Цените се покачиха, а търсенето не намаля

Цените се покачиха, а търсенето не намаля

Очакваната рецесия се отразява негативно на пазара на складови и логистични площи
 
Източник и изображение: https://fakti.bg/
Автор на статията във фактк.бг: Миглена Богданова
Материал на БГсклад
 
 

Кризата от коронавируса неминуемо се отрази негативно на пазара на складови и логистични площи във Велико Търново. През 2021 г. сегментът започна да се възстановява, но с идването на войната в Украйна, високата инфлация, очакванията за рецесия в Европа и за повишаване на лихвите по кредитите, накараха инвеститорите да са по-предпазливи.

„Голямата динамика в цените на строителните материали, ръстът на цените на енергийните ресурси създадоха усещане за обща несигурност на пазара. Във Велико Търново и региона се наблюдаваше постепенен спад на търсенето на складови и индустриални площи, като в последното тримесечие се осети пълната му липса“, коментира Любомир Филипов от БГСклад.

Офис пазарът запази активността си, основно със сделки с по-малки сгради със спекулативен характер и за собствено ползване. Въпреки лошата икономическа среда и липсата на интереси, наемните цени продължиха да се повишават, дори и с малки темпове.

„Очакванията ни през текущата година са на пазара на инвестиционни имоти да са активни предимно местните инвеститори, най-вече тези от тях, които разполагат с достатъчно средства или наличен изгоден кредитен ресурс. Засилен интерес ще се наблюдава и къмподценени активи, бизнес имоти на атрактивни локации или такива със стабилна доходност и ясни перспективи“, прогнозира Филипов.

В условията на очаквана рецесия много сектори ще забавят или спрат своя растеж, което ще влияе негативно на търсенето, въпреки това пазарът ще остане активен, но при по-слаби обеми спрямо предходните години.

След кризата предизвикана от коронавируса Русе и региона започна 2022 г. с надежда за относително нормализиране на пазарната ситуация, въпреки покачващата се инфлация и драстичния скок на цените в редица отрасли. „Това неминуемо покачи ценовите стойности на индустриалните имоти, но това не намали особено търсенето. Най-сигурната защита срещу инфлационните процеси е инвестиране на свободните парични средства в недвижими имоти. Но войната в Украйна изненада всички“, коментира Юрий Дудев от БГСлад.

„Първите дни на разразилия се военен конфликт между Украйна и Русия „смрази” имотният пазар. Но за разлика от ситуацията с пандемията, сега нещата се раздвижиха много по-бързо. Още месец след започването на войната ръстът на търсене на индустриални имоти както за закупуване, така и за наемане бързо се възстанови. Може би една от причините за това са украинските фирми, които търсят варианти за прехвърляне на бизнеса си в България, която е много подходяща локация за тях, защото сме далеч от конфликта“, обяснява Дудев.

През изминалата година пазарът на индустриални имоти в Русе получи силен тласък, отчасти заради засиленото търсене на площи за складиране покрай пандемията и ръста на онлайн търговията. Увеличи се дефицитът от нови складови площи, независимо, че в последните години се построиха няколко големи логистични бази.

Географското положение на Русе е друг важен фактор, който превръща града в логистичен център. През Русе се пресичат два Паневропейски транспортни коридори – №№ 7 и 9. Това стимулира много предприемачи да инвестират в строителството на логистични проекти под наем.

„Има повишен инвеститорски интерес към закупуването на парцели за строителство на складови площи, но до реални сделки се е стигало много рядко, тъй като все още предлагането е на цени, които значително превишават възможностите на купувачите. Има близо 10% увеличение спрямо предходната година на наемните цени за складови площи клас „А“. Те са в диапазона 2-4 EUR/кв.м, а за по ниския клас в диапазона 1-2 EUR/кв.м“, уточнява Дудев.

В началото на 2023 г. в Русе в строителна фаза са над 40 000 кв.м производствени и складови площи и в проектна над 60 000 кв. Тези площи ще задоволят търсенето и очаквам това да нормализира този пазар. Но войната в Украйна, нарастващите цени на енергийните ресурси и инфлацията ще продължават правят пазара на индустриални имоти през 2023 г. доста непредсказуем.

Пазарът на наеми и продажби в сектора на недвижимите имоти в Пазарджик, не се различаваше особено от предходната 2021 г. „Поради липсата на качествени имоти, сделките по продажба се реализираха трудно, и то след направени компромиси и от двете страни. Повечето от тях, когато говорим за терени, се реализираха за УПИ-та, поради въведените ограничителни мерки за промяна на статута и предназначението на земеделски земи. Най-търсените терени бяха от порядъка на 500-1500 кв.м за бизнеси в сферата на услугите (автосервизи, фотоволтаици и други). За складови и промишлени сгради – в повечето случаи сделките бяха за стари и амортизирани сгради, които имат нужда от основна реновация и ремонтни дейности“, казва Благо Иванчев от БГСклад.

.........

Цялото съдържание може да прочетете тук: https://bit.ly/3Lebw9f

 

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 888 40 45 05

Facebook

БГСКЛАД