Четвърта международна конференция за индустриални имоти

Дата на събитието: 10 май 2023 г.

Адрес на събитието: гр. София, Интер Експо Център, зала Витоша, бул. Цариградско шосе №147

 

* Задължително

Маркирайте само една позиция.
Отбележете всички приложими.
Данни за фактура
Моля, попълнете следното поле с необходимата информация:
Ако участниците са повече от един, разделете имената със запетая.
Маркирайте само една опция.

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 884 60 60 70 / +359 888 40 45 05

Facebook

БГСКЛАД