ЦЯЛОТО ВИДЕО от Онлайн конференция на БГСКЛАД 2020 – „Пазарът на складове по време на COVID-19“

Видео от Онлайн конференцията на БГСКЛАД-2020 “ПАЗАРЪТ НА СКЛАДОВЕ ПО ВРЕМЕ НА COVID-19”

която бе проведена на 17.06 (сряда) от 17:00-20:00 часа

В нея взеха участие:
1. Модератор: Симеон Митев - БГСКЛАД
2. Мирослава Александрова – „Ист Ринг ЛП“ ООД, „Глориент Инвестмънт БГ“ ООД
3. Александър Гебов – „Индустриален Парк София Изток“
4. Даниела Бойчева – „Колиърс България“
5. Владимир Гюрджиев – „CTP“
6. Евгений Нумеров – „Складман“ /Русия/
7. Ирена Перфанова – „НСНИ“
8. Иван Велков – „ФИАБЦИ България“
9. Ирина Кирова – „БАИ“
10. Надежда Благоева – „СТАМ ЛТД“

Темите, които бяха дискотирани на онблайн събитието:
1. Политика на отстъпки по договорите за наем в условията на COVID-19
2. Ефект на COVID-19 върху бизнеса на наемателите
3. Профил на наемателят на бъдещето
4. Промени в изискванията на наемателите
5. Опитът на другите държави
6. Успешни маркетинг канали в новата обстановка
7. Дигитални огледи – възможности и бъдеще

Източник: БГСКЛАД

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 884 60 60 70

тел.:  +359 2 4432 655

Facebook

БГСКЛАД