Доклад на БГСКЛАД за пазара на индустриални имоти през изминалата 2022-ра година през погледа на нашите регионални представители

Доклад на БГСКЛАД за пазара на индустриални имоти през изминалата 2022-ра година през погледа на нашите регионални представители

 

Материал и изображения на БГСКЛАД

Симеон Митев - управител на БГСКЛАД

През 2022-ра година продължаваше затвореният омагьосан кръг на инвеститорите и купувачите/наемателите. Инвеститорите искат гаранции от клиентите си, а клиентите от своя страна искат построени и готови обекти. Смятам, че несигурността определяше това движение в затворения кръг.

Несигурността през изминалата година се градеше върху:

1. Нестабилната политическа и икономическа обстановка

2. Войната в Украйна

3. Остатъчните Ковид мерки

- Повишиха се цените на складовите площи от клас „А“ и „В“ с 0,5 до 1 евро/кв.м, а на клас „С“ достигнаха от 1 до 1,5 евро/кв.м.

- Увеличи се броя на офертите за обекти под наем, предлагащи основно наемни цени на кв.м плюс управление (сървиз чардж). Управлението беше в размер на 0,5 до 1,5 евро/кв.м.

- На пазара продължи липсвата на нови складови площи за продажба и наем. Пазарът през 2022-ра година беше главно на наемодателите, защото по-хубавите и малкото на брой обекти, които излизаха на пазара, се отдаваха веднага, дори още по време на строеж.

- Повиши се търсенето на терени за индустриални обекти, което доведе и до 15% увеличение спрямо 2021-ва година.

- Поскъпването на строителните материали и високия инфлационен индекс доведе до скок в цените на строителството. Това по своя начин повлия двояко. Част от строителите увеличиха наемните си цени на готовия продукт, а останала част замрази проектите си.

- Войната в Украйна и Ковид кризата пренаредиха приоритетите в бизнеса. Много от сегментите от първа необходимост увеличиха обемите си и влязоха на място, където до сега са били стоките и продуктите от непърва необходимост.

- Много украински инвеститори и компании потърсиха обекти в България. Те обаче не бяха подготвени за пазара тук и техните „розови“ очаквания не им помогнаха бързо да се адаптират към българският пазар. През първите два-три месеца след войната имаше стъписване, предвид тукашната обстановката на пазара и след това, лека-полека те започнаха на наемат и купуват обекти в България.

- Засилен бе интереса към складови площи от 200 до 500 кв.м, но главно сделки се правеха на имоти от 300 до 800 кв.м. Постоянно бе и търсенето на нови, модерни складови обекти клас „А“ от 1 000 до 5 000 кв.м , главно от чуждестранни компании, влизащи в България.

- Интерес и повишено търсене имаше на складове и терени за покупка в централната част на градовете, предвид желанието на куриерските компании да наемат складови площи в близост до жилищните райони.

- Наблюдаваше се тенденция при големи търговски обекти да отделят част от складовата си площ и да се отдават под наем като складове клас „А“ и „В“.

Основен извод: Пазара на индустриални площи в България през изминалата година беше умерен и се наблюдаваха признаци на увеличение и търсене на нивата преди Ковид кризата. Надявам се, че през 2023-та година тази тенденция ще продължи. Ние от БГСКЛАД ще проследим актуалният пазар през май месец на конференцията, която регулярно правим всяка година.

 

Ето анализа на нашите партньори брокери:
 

Ива Балджиева – БГСКЛАД гр. София

Търсенето и предлагането на бизнес индустриални имоти през изминалата 2022 година беляза своето възстановяване, но пред него се откриха нови предизвикателства.

От една страна раздвижването на търговските потоци след Covid кризата наложи сериозно търсене от бизнес средите на складови площи в диапазон от 500 до 1200 м2. 

Но от друга страна започналата в началото на годината война между Русия и Украйна, породи сериозна енергийна криза, висока инфлация и нарушени вериги за доставки, което отложи за неопределен период чуждестранните инвестиции и строителство на нови складови логистични бази.

Това доведе до липса на предлагане на складови площи и съответно покачване на наемните цени. Ако в началото на годината се предлагаха складови площи клас „А“ на наемни нива около 5.00 €/м2, то от средата на годината цената на м2 се повиши с около 1.00 € с включена такса обслужване.

Като цяло се наблюдава тенденция на повишено търсене от страна на наемателите и липса на предлагане на свободни наемни складови площи.

Тук може да отбележа, че на пазара на бизнес имоти липсва като цяло предлагането на промишлени помещения, нужни за малки и средни производства.

Търсенето на индустриални имоти от бизнеса за покупка може да се отбележи като проучвателно. Освен посочените по горе причини и банковата политика се явява пречка за плахите опити за покупка на бизнес имоти от страна на инвеститорите.

Нестабилната политическа обстановка, високите разходи за логистика и поддръжка на складовите площи възпира към момента предприемането на действия от страна на бизнеса. Началото на пролетта предполага по мое мнение сериозно раздвижване на пазара на индустриални и промишлени имоти.

Пожелавам здрава, успешна и мирна година на всички!

 

Ненчо Кънев – БГСКЛАД гр. София

 1. Как се развиха наемите продажбите във вашия регион през изминалата 2022-ра година?

Пазарът на складови площи в София се характеризира с предлагане, което не задоволява нуждите на предприемачите. Поради тази причина и през 2022 г. продължи развитието на модерна мрежа от складове. В паралел с новото строителство се реновират и стари бази. Собсвениците на подходящи парцели, при възможност, увеличават площите си с ново строителство. Най-голямо е търсенето в диапазона 100-200 до 500 кв.м и височина до 6 м. Всички наематели се интересуват от складове с удобен достъп и охраняеми бази. Голям е недостига на хладилни площи. Повишаванета на цените на тока направи пазара непредсказуем и много договори за споделени складове бяха прекратени. Търсенето е за самостоятелно ползвани хладилници от 15 до 100 кв.м. Инфлационните процеси подтикват все повече предприемачи да се насочват към закупуване на собствени бази. Интересът кам тази инвестиция определено набира скорост.

 1. Как повлия Ковид-19 и войната в Украйна върху пазара?

Влиянието на Ковид -19 се тушира още през 2021г, а то беше по-скоро положително за бизнеса. Войната в Украйна се преплете с високият инфлационен натиск, който се очакваше в началото на 2022г и се прояви с първите промени на логистичните вериги. Високата инфлация повлия цените на материалите за строеж, транспортните и енергийни разходи, разходите за поддръжка и като резултат наемните цени. Увеличението на наемните цени е между 25-40%. Високите разходи за поддръжка подтикнаха собствениците да увеличат двойно депозита при наема на площи. В паралел рязкото повишение на наемите предизвика увеличение на търсенето на имоти за покупка или на парцели за строеж на собствени бази.

 1. Какви са ви очакванията за пазара на индустриални имоти през 2023-ра година?

Очаквам засилен интерес към строеж и покупка на складове и парцели за строеж на нови площи. Още в началото на 2023 г. тази тенденция видимо се очерта. 

Българският пазар на складови площи е недоразвит и доста сегментиран. От една страна са модерни бази клас „А“, с площи от 10 000 до 100 000 кв.м, поемащи цялата логистика, от друга е търсенето на площи до 500 кв.м задоволяващи малкия и до някъде среден бизнес. Определено има недостиг на по-малки модерни складови площи в охраняеми бази с добър достъп. В този сегмент и наемните цени се повишиха най-сериозно.

 1. Пожелание за Нова година

Новата 2023 г. ще е интересна и ще предостави огромни възможности за развитие. Пожелавам на всички предприемачи и активни хора лично здраве, щастливо семейство и усет, с който да уловят новите тенденции! 

 

Радослав Конов – БГСКЛАД гр. София

През последните 4 години, откакто съм партноьр на БГСКЛАД, бизнеса в България премина през много тежки изпитания, а именно КОВИД пандемия, икономическа и политическа криза и войната в Украйна. 

КОВИД пандемията послужи като сито за бизнеса. Силните и развиващи се фирми продължиха ръста си и овеличиха, и оптимизираха наетите площи, докато слабите фирми освободиха място в различни сегменти, където нови и амбициозни фирми се настаниха удобно. Освободени бяха много складови площи и не за дълго бяха наето отново, но на нови,съобразени с пазарните, наемни цени. Предвид ситуацията около КОВИД-19, тенденцията стартирала 2020 г. продължила и през 2021 г., а именно търсенето на много складови площи подходящи и сертифицирани за съхранение и търговия на лекарствени средства, медицински изделия, хранителни добавки и хранителни продукти. Голямото търсене доведе до много реализирани сделки в сегмента 200-500 кв.м.

Започналата в началото на 2022 г. война в Украйна също повлия сериозно на бизнеса в България, макар и войната да е далеч от територията й. Повишаващите се цени на суровините и горивата, и най-вече на газта и електрическата енергия наложи нуждата от сериозни съкращения на разходите на бизнеса. Много фирми предприеха съкращаване на разходите оптимизирайки разхода за наем на складови и производствени помещения. За кратко се наблюдаваше намаляване на квадратурата и насочване към но нисък клас имот.

Наложените от ЕС рестрикции върху Русия и Беларус доведоха до регистрация на нови фирми с българско управление и руски капитал. За нуждите им бяха  наети складови и производствени площи за различни  сегменти на бизнеса. Преобладават малки фирми с нужди от помещение с площ 300-500 кв.м с възможност за гъвкави условия по прекратяване на договорите за наем. Не се забелязва повишаване на интереса към покупка от руски инвеститори.

В същото време в България се регистрират и много фирми с украинско участие, като нуждите им са насочени предимно към помещения подходящи за обработка и съхранение на метали, он-лайн търговия. Украйнския бизнес намира спасение в България наемайки помещения с площ 500-1 000 кв.м и рядко по-големи площи.

Очакванията ми за зимния сезон са, той да бъде спокоен. Политическата криза в България и липса на редовно правителство спира част от бизнеса, да предприема сериозни стъпки в развитието на бизнеса, което е свързано и с нужда от нови имоти. Високите цени на горивата и високите разходи за отопление също ще забавят стремежа към разширяване на складови и промишлени площи. С настъпване на пролетта обаче, очаквам серизозен ръст в търсенето на площи и навлизането на нови инвеститори в България.

Нека Новата година донесе много здраве и щастие! На всички колеги и на мен пожелавам много нови клиенти и успешни сделки! Светли Коледни празници и честита Нова година!

 

Атанас Ласков – БГСКЛАД гр. Пловдив

Пазарът на производствени и складови площи през изминалата 2022 г. бе отново динамичен, както предходната година и се характеризира с леко покачване при наемните и драстично покачване на  продажни цени при тези имоти.

Всичко това бе продиктувано от икономическата и политическа обстановка в страната, както и от започналата война в Украйна.

При наемите на малки квадратури до 150 кв.м, имаше тенденциозно повишено търсене, съпътствано и от повишаване на наемните нива.

При по-големите квадратури, от 800 до 3000-4000 кв.м, имаше интерес и се сключиха сделки главно с чуждестранни инвеститори, които вече са навлезли стабилно на българския пазар и такива, които преместват производството си в страната, привлечени от по-добрите възможности на логистиката, по-достъпна работна ръка и  икономически перспективи.

При сделките с покупка и продажба на индустриален имот имаме повишен интерес към малки и средни обекти със стойност до 800 хил евро, но и вакуум на пазара, породен от липса на проекти. Изтеглянето на оферти от продажба доведе и до повишаване на цените на имотите, които останаха в пазара.

От друга страна наблюдаваме и леко отдръпване на интереса към по-големи проекти с цени над 1-1.5 млн. евро, поради  икономическите и политически събития в България и Европа през изминалите 12 месеца.

Вдигането на лихвените проценти, прекъсването на веригите за доставки, прогнози за идваща криза се отразяват негативно върху търсенето и  инвеститорите  са  много по-предпазливи и дисциплинирани.

Основно търсене си остават  малките парцели до 5-7000 кв.м за строителство на малки складови или производствени бази за собствени нужди. През третото и четвъртото тримесечие, след балансиране на цените на строителните  материали и услуги  се възстанови и строителството на нови площи за отдаване под наем.

Трудно бихме прогнозирали 2023 г. Развитието на войната в Украйна, инфлация покачващи се лихвени проценти, икономическа несигурност  обуславят непредсказуемост на пазара.

Сигурното е, че цените на индустриалните площи не се повишиха с темпа на жилищните, затова  и при тях не бихме могли да очакваме корекция надолу  с повече от 10% .

 

Тони Танев – БГСКЛАД гр. Варна

     1. Как се развиха наемите и продажбите във вашия регион през изминалата 2022-ра година?

Във Варна 2022 г. протече динамично. Наемният пазар на складови и промишлени площи запазва обичайно възприетите ценови нива за града. Наемните цени на пониските категории стари обекти претърпяха лека индексация поради повишените разходи за обща поддръжка. Същевременно фокусът на повечето наематели определено беше насочен към съвременни складови площи и към оптимизация на режийните разходи. Отчете се повишен интерес и по-голям дял на наети производствено-складови помещения в масовия формат 200-300м2. Продажбите на промишлени и складови площи и през 22-ра г. продължават да бъдат в ограничен обем поради мащабния недостиг на предлагане и плавно увеличаващото се търсене. Най-активни на пазара и през изминалата година бяха инвеститорите в бизнес имоти с цел придобиване за собствени дейности. Предлагането на строителни терени намаляваше устойчиво, изчерпиха се терените с проведени регулационни процедури и устроени с технически комуникации въпреки значително по-високите си офертни цени спрямо сходни парцели без сменен статут.

     2. Как повлия Ковид-19 и войната в Украйна върху пазара?

През последните близо три години непрекъснатата поредица от кризи продължава да оказва негативно влияние върху все-повече аспекти на бизнеса и множество стопански активности, включително и върху предприемането на сделки с промишлени, логостични и търговски площи. В началото наложените извънредни мерки доприносоха за внезапно влошаване на обичайната бизнес среда и на повечето дружества се наложи да се справят едновременно с повишаващи се цени, увеличени разходи за издръжка, прекъснати вериги за доставки на стоки и услуги, често намален работен състав и невъзможност за планиране. Плановете за експанзия в повечето сектори бяха отложени и това намали търсенето в по-големите формати над 1 000 м2 за работни, складови и търговски площи. Отложени бяха и голяма част от инвестиционните намерения за изграждане на търговско-складови бази поради риска от резки повишения на строителната себестойност от една страна и несигурността на пазарите от друга. Отначало повечето дружества предприеха оптимизация на площите си и това доведе до повишено търсене в компактния формат до 300 м2 за складово-търговски стопанства. Няколко по-големи складови бази останаха без наематели за дълъг срок. На по-късен етап кризата допринесе за ускорено повишение в търсененто на градски площи заради увеличената цена на транспортните разходи и по-отдалечените складови обекти оставаха на втори план в масовото търсене под наем. Към началото на летния сезон на 22-ра г. към местните клиенти на пазара на търговски имоти във Варна се присъединиха нови наематели и купувачи, местещи бизнес дейностите си от Украйна, някои и от Русия, но също така и отлаганите доскоро бизнес планове на различни чуждестранни търговци и производители намериха реализация и сделки сключиха клиенти от Германия, Италия, Турция, в процес на търсене остават клиенти от Франция, Швеция, Беларус и други.

     3. Какви са ви очакванията за пазара на индустриални имоти през 2023-ра година?

Индустриалните имоти във Варна винаги са представлявали интерес за инвеститори поради географското местоположение на района. Новата 23-та г. Ще затвърди атрактивността на града за сделки с логистични, промишлени и търговски площи. Пазарът е пряко зависим както от икономическата обстановка в страната, така и от международното положение и в този смисъл ще видим възстановяване на инвестиционните намерения непосредствено след нормализиране на реда в региона. Повечето бизнеси са оптимистично настроени за добро политическо и икономическо развитие след средата на годината, но същевременно са предвидили и втори план за действие при неблагоприятно за страната развитие на кризата.

Очакваме плавно повишение в търсенето на складови площи под наем, а новопостроените промишлени площи да се реализират на по-високи наемни нива вследствие на общата инфлация в държавата. Постоянният интерес към малки складове с формат 200-500м2 и наем до 4 евро/м2 ще заема основен дял от наемните сделки. Търсенето на индустриални имоти за покупка ще се запази устойчиво, а офертните цени очаквано ще превишат психологическата бариера от 1 000 евро/м2 за застроена складова площ. На пазара ще се оферират и строителни терени, максимално готови за реализация, вследствие на отпаднали инвестиционни намерения на собствениците им за изграждане на търговско-складови бази, както и поради недостиг от финансиране на повишените цени за строителство.

     4. Пожелание за Нова година

За новата 2023 година пожелаваме на бизнеса във Варна повече индустрия, а на бизнеса в
България желаем по-стабилна икономика. На бизнеса в региона ще пожелаем поспокойна политическа обстановка и устойчива международна търговия. Пожелаваме също повече търговци да се водят от правилото, че бизнес се развива с оптимизъм.   

 

Валентин Косев – БГСКЛАД гр. Бургас

    1. Как се развиха наемите продажбите във вашия регион през изминалата 2022-ра година?

Развитието на пазарите за наемане на промишлени имоти през 2022 г. беше с непостоянно търсене и предлагане. Основно в търсенето се формираха клиенти с изисквания към по малки квадратури /150-200/кв.м. или с ниски бюджети които оформят цени между 3-4 лв. на кв.м. Липсата на складове с малки квадратури, както и такива с ниски цени на кв.м. први почти невизможно сключването на наемни договори.

Що се отнася до продажбата на промишлени имоти, такива се предлагат, като инвестиционни обекти със стойности между 1 500 000-2 000 000 евро, за които нямаше някакво търсене. Имаме и предложения и за поземлени имоти в промишлените зони, но там жилищното строителство почна да измества промишленото.

    2. Как повлия Ковид-19 и войната в Украйна върху пазара?

През 2022 г. КОВИД-19 нямаше негативно влияние върху пазара на недвижими имоти.

В същото време войната в Украйна доведе до увеличаване на бежанците и от там в района започнаха да се търсят промишлени помещения, но в почти винаги наемодателите не желаеха да работят с тях, поради многото случаи за некоректност от страна на украинските бизнесмени.

    3. Какви са ви очакванията за пазара на индустриални имоти през 2023-ра година?

По принцип съм оптимист в развитието на пазара на индустриални имоти за 2023 г. Имаме за продажба два големи инвестиционни имота които са свързани с наемането им за 10 г., което би било интересно за инвеститорите.

За наемите се надявам наемодателите да предложат по-малки складове, които се търсят в района.

    4. Пожелание за Нова година

Скъпи Колеги и Приятели желая Ви през 2023 г. да ви съпътства здравето, любовта, късмета и усмивките. Бъдете успешни в начинанията си. Да живеете!

 

Михаела Лесова, Васил Василев – БГСКЛАД гр. Стара Загора

 1. Как се развиха наемите, продажбите във вашия регион през изминалата 2022-ра година?

През изминалата 2022 год. няма особена промяна в пазара на наемите на промишлените помещения и търговски площи в сравнение с предходната 2021 г. Цените варираха в зависимост от местоположение и основно състояние на имота. Новите складови помещения се отдаваха с цени от 2 до 3 евро на кв.метър, а старите и амортизирани промишлени имоти от 1 до 2 евро на кв метър. През 2022г имаше засилено търсене на големи площи промишлени помещения и складове (над 2 000 кв.м) ново строителство , това от своя страна показа липсата на такива имоти, както и необходимост да се инвестира в изграждането на големи складови бази. През изминалата 2022 година в област Стара Загора основно предобладаваше търсенето на складови помещения ново строителство за покупка. Цените варираха в зависимост от местоположение, комуникации и други критерии – от 550 до 700 евро на квадратен метър. Много наематели на промишлени помещения се сдобиха със собствени парцели с цел изграждането на своя складова база.

 1. Как повлия Ковид-19 и войната в Украйна върху пазара?

През 2022 г. основен фактор върху пазара беше войната в Украйна и последваща инфлация и повишение на цените в горивата и строителните материали, които се отразиха върху себестойността на строителството на нови помещения. Високата инфлация предизвика клиентите да инвестират своите спестявания в имоти, които да им носят определена доходност.

 1. Какви са ви очакванията за пазара на индустриални имоти през 2023-ра година?

Секторът на промишлените имоти ще бъде по-ниско засегнат от повишението на лихвите в кредитирането през новата 2023г. Не се очаква намалено търсене и понижение в цените, както при жилищните имоти. Търсенето на нови складови помещения провокира изграждането на нова индустриална зона в западната част на град Стара Загора. 

 1. Пожелание за Нова година

Пожелаваме си през новата 2023 г. да имаме стабилен пазар, без излишни икономически сътресения, които бяха повлияни от войната в Украйна. Ние в регион Стара Загора си пожелаваме да се оцени подобаващо стратегическото ни местоположение и да се инвестира в изграждането на големи складови площи, които да запълнят конкретната липса на тези имоти.

 

Благо Иванчев – БГСКЛАД гр. Пазарджик

Пазарът на наеми и продажби в сектора на недвижимите имоти в регион Пазарджик, не се различаваше особено от предходната 2021 г. Поради липсата на качествени имоти, сделките по продажба ставаха трудно, и то след направени компромиси и от двете страни. Повечето от тях, когато говорим за терени, се реализираха за УПИ-та, поради въведените ограничителни мерки за промяна на статута и предназначението на земеделски земи. Най-търсените терени бяха от порядъка на 500-1500 кв.м. за бизнеси в сферата на услугите (автосервизи, фотоволтаици и др.). За складови и промишлени сгради – в повечето случаи сделките бяха за стари и амортизирани сгради, които имат нужда от основна реновация и ремонтни дейности.

Несигурността с оглед политико-икономическата обстановка в България, а и в глобален мащаб, накара много от купувачите да заемат изчаквателна позиция, но имаше и такива които купуваха с инвестиционна цел, без крайна необходимост и нужда. Вълната от покачващите се цени на имотите, повлия върху офертните цени от страна на продавачите, които на няколко пъти актуализираха цените на предлаганите от тях имоти. Покачващите се цени на строителните материали, накараха доста от инвеститорите закупили терени, да заемат изчаквателни позиции и се въздържат от строителство и изграждане на собствени бази. Много от тях минаха от страната на наематели, отлагайки този процес за по-късен етап. Динамиката на цените, позволи на купувачи с кешови наличности, да реализират спекулативни сделки, купувайки на на по-ниска цена и препродавайки след това на по-висока, в рамките на няколко месеца. Активни на наемният пазар бяха някои търговски брандове като Sport Vision, DM, Kik, LC Waikiki, House, Cropp, New Yorker и др., които се позиционираха в новооткритият Ритейл Парк в града.

За настоящата 2023 г. с оглед обръщането на ценовият тренд, вероятно пазарът на имоти временно ще се поуспокои, в очакване от страна на купувачите цените да паднат и от там да търсят изгодната за тях сделка. Преобладаващи като цяло ще бъдат наемателите, които биха желали да закупят сгради и терени за собствени нужди, от средите на малкият и среден бизнес. 

Нека 2023 г. е мирна, благодатна и успешна за всички нас. С пожелание за много здраве, повече клиенти, повече сделки, всички ние очакваме това да се случи през Новата година.

 

Юрий Дудев – БГСКЛАД гр. Русе

След Ковид кризата в гр. Русе и региона започнахме 2022 г. с надежда за относително нормализиране на пазарната ситуация, въпреки покачващата се инфлация и драстичния скок на цените в редица отрасли. Това неминуемо покачи ценовите стойности на индустриалните имоти, но това не намали особено търсенето. Най-сигурната защита срещу инфлационните процеси е инвестиране на свободните парични средства в недвижими имоти. Но войната в Украйна изненада всички.

Първите дни на разразилия се военен конфликт между Украйна и Русия „смрази” имотният пазар. Но за разлика от ситуацията с пандемията, сега нещата се раздвижиха много по-бързо. Още месец след започването на войната ръста на търсене на индустриални имоти
за закупуване, така и за наемане бързо се възстанови. Може би една от причините за това са украинските фирми, които търсят варианти за прехвърляне на бизнеса си в България, която е много подходяща локация за тях, защото сме далеч от конфликта. През изминалата година пазарът на индустриални имоти в Русе получи силен тласък, отчасти заради засиленото търсене на площи за складиране покрай пандемията и ръста на онлайн търговията. Увеличи се дефицита от нови складови площи, независимо, че в последните години се построиха няколко големи логистични бази. Географското положение на Русе е другия важен фактор да го направи логистичен център. През града ни се пресичат два Паневропейски транспортни коридори – номер 7 и 9. Това стимулира много предприемачи да инвестират в строителството на логистични проекти под наем. Има повишен инвеститорски интерес към закупуването на парцели за строителство на складови площи, но до реални сделки се е стигало много рядко, тъй като все още предлагането е на цени, които значително превишават възможностите на купувачите. Има увеличение около 10% спрямо предходната година на наемните цени за складови площи клас „А“. Те са в диапазона 2-4 евро/м2, а за по ниския клас в диапазона 1-2 евро/м2.

В началото на 2023 г. в Русе в строителна фаза са над 40 000 кв.м производствени и складови площи и в проектна над 60 000 кв. Тези площи ще задоволят търсенето и очаквам това да нормализира този пазар. Но войната в Украйна, нарастващите цени на енергийните ресурси и инфлацията ще продължават правят пазара на индустриални имоти през 2023 г. доста непредсказуем.

 

Ангел Иванов – БГСКЛАД гр. Плевен

 1. Как се развиха наемите продажбите във вашия регион през изминалата 2022-ра година?

През 2022 година в регион обл. Плевен и Ловеч, сделките за продажби и наеми на индустриални-промишлени имоти не отбелязват ръст, продажби почти липсват, докато при наемите осезаемо се виждат резултати, увеличаване на наета площ от настоящи наематели, разширяване на складови бази с добра градска локация. Интереса от инвеститори продължава да с добър интензитет, но за съжаление липсата на инфраструктура на местно ниво и липсата на националната свързаност на областите Плевен и Ловеч, обуславят изчаквателната позиция и липсата на осъществени нови проекти в региона. Може да се каже, че в гр. Ловеч тласък ще даде изграждането на завод за електромобили и фотоволтаичен парк, което може да доведе до търсене от доставчици свързани с производствените процеси. Град Плевен разполага със свободни индустриални терени в сериозни обеми, които са предпоставка за по лесно и бързо проектиране и изграждане на складови и промишлени площи. Плевен и Ловеч през цялата 2022 година са в изчаквателна позиция за изграждане на магистрала Хемус, но за съжаление нейното забавяне спира и инвестиционния интерес.

 1. Как повлия Ковид-19 и войната в Украйна върху пазара?

Относно развитието (по скоро приключването) на Ковид кризата остави следа в развитието на болничната и здравната системи в града, като наличието на Медицински Университет и множество здравни заведения, кризата с Ковид по скоро даде тласък за тяхното модернизиране и разширяване, търсене на нови площи и възможности.

Войната в Украйна се отрази отрицателно на инвестиционните намерения на множество клиенти, несигурността на доставки, непредвидимите цени на суровини и материали внесоха смут на пазара, и дори в съществуващи проекти и договорни отношения.

 1. Какви са ви очакванията за пазара на индустриални имоти през 2023-ра година?

Пазара на индустриални имоти в региона през 2023 година ще се запази на същите нива, активен ще е наемния пазар на нивата от предходните години. Можем да очакваме външен инвеститорски интерес и реални сделки за покупка на индустриални площи при наличие на свързаност по магистрала, при държавна подкрепа и създаване на условия за извършване на бизнес. Може би най – важната промяна би била при смяна на местната власт, която вегетира с години и спира инвестиционния интерес. Ако след изборите има мотивирани и работливи хора в Общински съвет, съответно кмет и новиране на екипите, е възможно да има силен тласък в индустриализацията, която така или иначе е създадена в миналото, но разрушена към днешна дата!

 1. Пожелание за Нова година

Пожелаваме през новата 2023 година да няма здравни кризи, както и да се постигне траен мир и възстановяване на икономиките от всичките сътресения, нормализиране на доставките, и успокояване на отношенията в новата реалност.

 

Любомир Филипов – БГСКЛАД гр. Велико Търново

След осезаемия разтеж на икономиката през 2018, 2019 година дойде КОВИД кризата през 2020 година.

Пазарът на бизнес имоти в региона през 2021 година започна да се възстановява но войната в Украйна в началото на 2022 година, високата инфлация, очакванията за рецесия в Европа и за повишаване на лихвите по кредитите, направиха инвеститорите, предимно местни играчи все по-предпазливи.

Голямата динамика в цените на строителните материали, ръстът на цените на енергийните ресурси създадоха усещане за обща несигурност на пазара.

Във Велико Търново и региона се наблюдаваше постепенен спад на търсенето на складови и индустриални площи, като в последното тримесечие се осети пълната му липса.

Офис пазарът запази активността си, основно със сделки с по-малки сгради със спекулативен характер и за собствено ползване.

Въпреки лошата икономическа среда и липсата на интереси, наемните цени продължиха да се повишават, дори и с малки темпове.

Очакванията ни през 2023 година, активни на пазара на инвестиционни имоти да са предимно местните инвеститори, най-вече тези от тях, които разполагат с достатъчно средства или наличен изгоден кредитен ресурс.

Засилен интерес ще се наблюдава и към подценени активи, бизнес имоти на атрактивни локации или такива със стабилна доходност и ясни перспективи.

В условията на очаквана рецесия много сектори ще забавят или спрат своя растеж, което ще влияе негативно на търсенето, въпреки това пазарът ще остане активен, но при по-слаби обеми спрямо предходните години.    

 

Бисер Първанов, Д. Димитров – БГСКЛАД гр. Видин

 1. Как се развиха наемите продажбите във вашия регион през изминалата 2022-ра година?

В областта има увеличение на търсенето по отношение на помещенията за отдаване под наем, с цел съхранение на продукция, или материали. Няма реализирани сделки, но увеличеното търсене предполага и реализиране на сделки, в което силно вярваме.

Липсват запитвания за закупуване на имоти и помещения, освен запитване на голяма инвестиционна площ от германска фирма, но са на лице ограничените ресурси на региона и липса на промишлени площи по-големи от 80 дка.

 1. Как повлия Ковид-19 и войната в Украйна върху пазара?

Разбира се наличието на война в близост до държавата ни би притеснила и най-малкия инвеститор, да не говорим, че в световен мащаб ефекта от нея е силен и без времево решение в момента.

Ковид 19 снижи обхвата си и силата си и смятаме, че той вече не влияе върху решенията за покупка, или наемане.

 1. Какви са ви очакванията за пазара на индустриални имоти през 2023-ра година? 

Очакваме по-изразено търсене и реализиране на сделки в региона. Строежа на нoвия високо скоростен път, който ще свърже Дунав мост 2 с вътрешността на страната ще допринесе за засилване на търсенето на площи за по-големи инвестиции.

       4. Пожелание за Нова година

Пожелаваме на екипа на БГ СКЛАД много здраве и успешни сделки през новата 2023 г. Продължавайте да укрепвате доверието във вас!

 

Евгения Кабранова – БГСКЛАД гр. Сливен

    1. Как се развиха наемите - продажбите във вашия регион през изминалата 2022-ра година?

За продажбите не е било много динамично търсенето, при наемите има повече движение и търсене. Има много търсещи нови, луксозни складове с рампа, охрана и др., но предлагането на подобни е малко. Повечето предложения за на стари помещения в недобро състояние и риск за стоката на наемателите от повреди заради течове и др.

     2. Как повлия Ковид-19 и войната в Украйна върху пазара?

За съжаление в град Сливен много магазини и офиси бяха затворени, наемите намалени. Повечето фирми решиха да работят от вкъщи или онлайн. Дори и в момента все още страхуват да отворят магазините си, като наблюдаваме за първи път свободни партерни помещения на главната търговска улица. Като наеми около 15 лева на кв.м вече се счита за скъпо.

    3. Какви са ви очакванията за пазара на индустриални имоти през 2023-та година? 

Очакваме пазара да се стабилизира, въпреки инфлацията и войната, тъй като прекалено дълго се проточи Ковид пандемията и застоя на фирмите на едно място.

    4. Пожелание за Нова година

За 2023 година пожелавам стабилност, без големи сътресения както в лихвите на банките при кредитиране, така и с инфлацията.

 

Борис Пецев – БГСКЛАД гр. Сандански, Благоевград

Относно развитието на пазара за наеми и продажби в нашият регион, през изминалата 2022 г., не мога да твърдя, че беше една успешна година. Като цяло търсенето на наеми и продажби беше слабо. Основно работихме с наеми на апартаменти.

Мисля, че за всичко това си има обективни причини, като войната в Украйна, Ковид -19 и липса на квалифицирана работна ръка. Почувства се отлив на инвеститори в нашият регион.

Въпреки всичко, аз съм оптимистично настроен, че нещата с пазара на индустриални имоти и имоти като цяло в нашият регион ще бележи подобрение.

Нека да си пожелаем по-здрава и по-благоприятна за бизнес година и по-успешна от изминалата!

 

Катя Белчева – БГСКЛАД гр. Шумен

 1. Как се развиха наемите продажбите във вашия регион през изминалата 2022-ра година?

През 2022 г.  в региона на гр. Шумен продължи търсенето под наем предимно на складове клас „А“. Запазиха се цените от предните години на този клас складове – 5 лева на кв. метър, без ДДС. (2.55 евро/кв.м без ДДС.) Не липсваше интерес и от клиенти от други държави – от бившите Руски републики с идея да имат складова база по близо до централна Европа където да реализират производството си както и търсене на големи складови бази / от 3 до 5 дка /, от предприятия от Германия. По отношение на интереса за закупуване на складове тип А не липсваше и такъв. Цената на която се предлагат тези складове в нашия град е 800 – 850 Евро за кв.м. без ДДС. Старите складови бази и производства се предлагат на широк диапазон от цени според местоположението и състоянието им.

 1. Как повлия Ковид-19 и войната в Украйна върху пазара?

И през тази година продължи тенденцията да се търсят складове във връзка с електронната и онлайн търговия, наложили се след пандемията на Ковид-19 от2020 г. и до сега. Предвид стратегическото място на гр. Шумен – до 100-тина километра отстояние от няколко областни града, близоста на автомагистрала „Хемус“, близостта до две пристанища (Русе и Варна) и връзката с южна България през Ришкия проход, фирмите планираха да разположат складовете си тук. Безспорно и войната в Украйна ще продължава да оказва влияние върху търговията и наемите на складови и производствени помещения и в нашия регион. Имахме търсене от страна граничеща с двете воюващи държави за позициониране на техни складови бази в нашият град.

 1. Какви са ви очакванията за пазара на индустриални имоти през 2023-ра година? 

Продължаващите военни действия в Украйна, повишаването на цените на газа, инфлацията и всички породени от тези фактори проблеми дават основание да очакваме един нестабилен , но съществуващ и не до там предсказуем интерес към индустриалните имоти. В нашият град със сериозни темпове се застрояват нови производст на вени предприятия в различни сфери на индустрията от български и чуждестранни инвеститори. Индустриален парк Шумен влезе в списъка на ключовите индустриални паркове със стратегическо значение за България.Това привлича както работна ръка от цяла Североизточна България, така и нови инвеститори. В тази връзка можем да кажем ,че сме оптимисти за пазара на индустриални имоти през 2023 г. в Шумен и региона.

 1. Пожелание за Нова година

Честита да ни е Новата 2023 г, колеги!

Да я посрещнем в живота си – да бъде пъстра, богата на преживявания и сбъднати надежди, на успехи, на реализирани планове за по-добро бъдеще за нас, за децата ни, за бизнеса ни !!!

Нека я запомним като единствена – с новите срещи, с новите успехи, с удовлетворението от добре свършена, съвместна работа!

 

Михаил Сеферов – БГСКЛАД гр. Габрово

През 2022 година се наблюдаваше ръст в търсенето за покупка и наемане на индустриални имоти. Липсата на подходящи площи е спирачка за по-висок ръст на сделките. Най-засилено остава търсенето при площи за изграждане на фотоволтаични системи. 

Последствията от Ковид-19, ситуацията в Украйна и несигурността произтичаща оттам кара всички участници на пазара да бъдат предпазливи. Въпреки това не очакваме понижение на цените, нито драстични промени нагоре.

Бъдете живи, здрави и щастливи! 

Нека всичките Ви дела бъдат увенчани с успех, удовлетворение и радост!

 

Мирослава Тошкова – БГСКЛАД гр. Враца

 1. Как се развиха наемите продажбите във вашия регион през изминалата 2022-ра година?

Наеми – търсенето на наеми е на имоти с площ от 100 до 300 кв.м. от предимно местни фирми, по-големи имоти с площ от 500 до 1 000 кв.м. се търсят от фирми вече установили се на пазара в региона.

Продажби – слаб интерес за покупка на индустриални имоти.

 1. Как повлия Ковид-19 и войната в Украйна върху пазара?

Преди започването на Ковид 19 и последвалата война в Украйна в регион Враца се наблюдаваше покачване на интереса към индустриални имоти, но по време и след пандемията тази тенденция се промени в обратна посока и интересът към тези имоти значително намаля. Наличното търсене е от предимно местни компании, които свиват или разширяват дейността си. Интерес от чуждестранни компания почти липсва, а заявения такъв отпадна по време на пандемията и войната.

 1. Какви са ви очакванията за пазара на индустриални имоти през 2023-та година? 

Надявам се пазарът на индустриални имоти да се стабилизира и да се увеличи търсенето в регион Враца.

.........

Доклад на БГСКЛАД

 

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 888 40 45 05

Facebook

БГСКЛАД