Терен, парцел, Продажба, София, -Мировяне

публикувано на: 03/02/2021 , обновено на: 19/04/2021
Версия за печатPDF версия
Актуален
Внимание!!! Уважаеми клиенти, Моля преди да пуснете запитване или да ни потърсите по телефона, да се уверите, че офертата е АКТУАЛНА към момента.
Оферта: 
ЕН3859
Населено място: 
СофияМировяне
Тип на имота: 
Терен, парцел
Квадратура: 
92 135.00 кв.м.
Цена
3 410 000.00 €
Цена на кв.м.: 
37.01 €
Особености
Особености на парцела: 
Възможност за окрупняване
Параметри на застрояването
Вид парцел: 
Промишлен терен
УПИ
Зона за застрояване – при влязъл в сила ОУП: 
Птп
Кинт: 
1.20
Плътност: 
30 %
Озеленяване: 
40 %
Пътни комуникации: 
Асфалтов път
Външни връзки: 
Скоростна тангента - околовръстен път гр.София на 5 километра !
Други: 
Отворено пространство
Отворено пространство

Нова цена при бърза сделка! Поземлени имоти - два на брой с обща площ от 92135,00 кв.м., заедно с построените в тях сгради. По ОУП на гр.София - устройство и застрояване на Столична община територията, зоната в която попадат поземлените имоти е за: ПРОИЗВОДСТВЕНА ЗОНА за ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА - ПТП, зоната е за застрояване на предприятия за високотехнологични производства, лаборатории, комплекси, сгради за учебна и научно-експериментална иновационна дейност, административни сгради, делови сгради и офиси, изложбени зали, жилищни сгради, общежития за преподаватели, изследователи и работещи в предприятията, магазини и заведения, обществено хранене и битово обслужване, хотели, здравни заведения, спортни и атракционни обекти, озеленени площи. Допускат се само производства, които не отчитат вредности съгласно хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда. Имотът разполага със собствен трафопост с промишлена мощност, над 600 KW (или друга по договаряне на свободен пазар), водопровод и др.Предвидено е застрояване с плътност 30 %, кинт 1.2, озеленяване 40 %. Имота е подходящ за инвестиция и с възможност за разделяне и обособяване на производствени, складови и търговски и други зони с отлична локация и удобен достъп от скоростната тангента, само на 20 минути от София за клиенти и работници. В близост се намира и летището в Доброславци. Land properties with a total area of ​​92135.00 sq.m., together with the buildings built in them. According to the Master Plan of Sofia - structure and construction of Sofia Municipality, the territory in which the land is located is for: PRODUCTION ZONE for HIGH-TECH PRODUCTIONS, the area is for construction of enterprises for high-tech industries, laboratories and complexes experimental innovation activity, administrative buildings, business buildings and offices, exhibition halls, residential buildings, dormitories for teachers, researchers and workers in enterprises, shops and restaurants, public catering and household services, hotels, health facilities, sports and attractions, green areas . Only productions that do not report harmfulness according to the hygienic requirements for health protection of the urban environment are allowed. The property has its own substation with industrial capacity, over 600 KW (or other negotiable on the free market), plumbing, etc. It is planned to build with a density of 30%, intensity 1.2, landscaping 40%. Оферта ЕН 3859 !

Направи запитване към офертата

Моля, преди да пуснете запитването проверете дали офертата е активна в момента!
Нашият кол център е отворен за вас във всеки работен ден – от 8.30ч. до 19.00ч.
Молим ви през останалото време, както и през почивните дни да правите запитвания по чат формата, която се намира в долния десен ъгъл на сайта ни.
Телефон за връзка: 
+359 888 404 505

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 884 60 60 70

Facebook