Индустриалните площи остават най-силният сегмент от бизнес имотите в ЦИЕ

Индустриалните площи остават най-силният сегмент от бизнес имотите в ЦИЕ

 

Източник: http://www.investor.bg
Снимка: Roger Kisby/Bloomberg

Секторът на индустриалните и логистични имоти в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) продължава да се възползва най-силно от пандемията от COVID-19 сред всички сегменти от пазара на бизнес имоти в региона, пише консултантската компания CBRE в свой доклад.

През първите три тримесечия на тази година наличностите в ЦИЕ са нараснали с 11% на годишна база. За миналата година най-силен ръст в региона са постигнали пазарите в Полша (+13%) и в Румъния (+12%).

От началото на годината до края на септември в шестте страни от ЦИЕ, включени в анализа – Австрия, Полша, Чехия, Унгария, Румъния и Словакия, са завършени близо 3,3 млн. кв. м индустриални и логистични площи. Основен принос има полският пазар с дял от 69%, следван от румънския с 9%. След третото тримесечие на тази година площите в строеж в ЦИЕ остават значителни с общ обем от над 5,7 млн. кв. м, които се изграждат към момента.

На всички пазари нивото на свободните площи е относително ниско към края на третото тримесечие, като най-ниско е в Австрия (1%), а най-високо е в Словакия (7%).

Общият обем от усвоени площи в шестте страни от ЦИЕ през деветмесечието на тази година достига 5,54 млн. кв. м и нараства с 31% спрямо същия период на миналата година. Спад на търсенето е регистриран на два пазара – Унгария (-7%) и Румъния (-37%). Всички останали пазари отчитат ръст на усвоените площи, като той е най-голям в Чехия (+136%).

......

Цялата статия може да прочетете тук: https://bit.ly/3taUAYd

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 884 60 60 70

Facebook