Интервю с Ирена Перфанова от „Estate Тribune“

„Първа международна конференция за индустриални имоти“, София 2018
Интервю с Ирена Перфанова от „Estate Тribune“

 

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 884 60 60 70

тел.:  +359 2 4432 655

Facebook