"Интервю с Петър Копралев - вицепрезидент на Българска Търговска Камара в Сан Франциско"

„Втора международна конференция за индустриални имоти“, София 2019

"Интервю с Петър Копралев - вицепрезидент на Българска Търговска Камара в Сан Франциско"

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 884 60 60 70

тел.:  +359 2 4432 655

Facebook

БГСКЛАД