Интервю със зам.-министър на икономиката г-н Лъчезар Борисов"

„Втора международна конференция за индустриални имоти“, София 2019

Интервю със зам.-министър на икономиката г-н Лъчезар Борисов"

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 884 60 60 70

тел.:  +359 2 4432 655

Facebook

БГСКЛАД