Как паниката от COVID 19 ще повлияе на пазара на складове у нас?

Как паниката от COVID 19 ще повлияе на пазара на складове у нас?

Извънредното положение в което се намираме от 13 Март 2020 г. преобърна живота и пренареди приоритетите на всички хора, отрасли и фирми в световен мащаб. Разбира се, неподмина и нашата страна. Безспорно пандемията и начина по който тя ескалира доведе до осезаеми промени и индустриалния сектор, макар и с малко закъснение.

Какво всъщност се случва на пазара в гр. София?

Според собственика на платформата БГСКЛАД – Симеон Митев, пазара на индустриални имоти се сви с почти 90%. Огледите на складови и индустриални площи са почти спряни. Наблюдаваме рязък спад.  Запитванията от страна на клиентите също спаднаха значително, предвид неизвестността и опасенията на хората. Повечето служители в частния сектор бяха освободени от офисите и преминаха на дистанционна работа. В тези условия колегите консултанти работят с клиентите си главно онлайн. Хубавото в този случай e, че нашите колеги имат детайлна информация за обектите, които спомагат при разговора с клиентите за по-доброто представяне на обектите и информацията за тях. В момента се очаква голям бум на търсенето на складове за електронна търговия, предвид повишеното търсене на стоки от първа необходимост.

Какви са тенденциите в момента?

Преди две години се търсеха складове с локация в центъра към периферията, а сега наблюдаваме обратната тенденция – т.е. търсят се складови площи в близост до жилищните и централни части. За тази тенденция спомага и по-бързото обслужване на куриерските фирми. Както и в другите големи столици, така и в гр. София това ще доведе до търсене и строителство на многоетажни складове, което според Симеон Митев ще бъде бъдещето в развитието на пазара на складови площи.

Ето, какво споделят и част от регионалните представители на платформата:

Според Валентин Косев – представител на БГСКЛАД за гр. Бургас, начина по който се води борбата с COVID 19, както от страна на правителството и националния кризисен щаб, така и на кризисните щабове по места, предполага  намаляванене на социалните контакти и придвижване между населени места. За да запазим нашето здраве, както и здравето на нашите близки трябва да се съобразим с тези правила. Всичко това води до намаляване на активноста на клиентите, независимо от техния интерес. Голям проблем по Черноморието е и възможността туристическия сезон да се провали, което е фактор за търсенето на промишлени имоти/складове/.

За да продължи да работи нормално офиса ни в Бургас е необходимо да:

- носим необходимите предпазни средства/маски, ръкавици, дезинфектанти/ и да не контактуваме с клиенти, които не носят такива.

- да сме два пъти по-активни и да се правят предложения на клиентите по интернет за да се сведе броя на огледите до оптимален и да се намали рисковия фактор.

Според него в моментната обстановка фирмите от отделните сектори може и да си бъдат още по-полезни.

Валентин Косев предлага да се свържем с наши клиенти, които са в текстилния/шивашкия/сектор и да се направи нещо съвместно като дарителска дейност.

Пример: В „Ротари” клуб на който той е президент, имат член, който е в текстилния бизнес.

Той предлага цена на предпазна маска за многократна употреба от 3 на 2 лв. Поръчани са 250 маски и сега те ще отидат за дарение на Онкоболница и Болница за белодробни заболявания в Бургас.

Според представителя на БГСКЛАД за гр. Пловдив – Атанас Ласков – положението е сходно. Той споделя, че предвид създалата се ситуация и те се опитват да спазват всички правила и препоръки на специалистите. Според него точно сега е важно да се вдъхне доверие на клиентите.

Той смята, че пазара на индустриални имоти, очаквано ще се охлади дори и без COVID-19, но не може да се срути напълно. Все пак, допълва той, става въпрос за имоти -  най - сигурната инвестиция в дългосрочен план. Атанас Ласков споделя, че съветва клиентите си да не правят неразумни или рискови ходове, ако не се налага. Според него, те трябва да внимават как управляват капитала си съобразно ситуацията.

В такива моменти се появяват и много "имотни мародери", които очакват едва ли не да изкупят на безценица атрактивни активи, така че трябва да се внимава да не станат техни жертви.

Какво се случва във Варна?

Според представителя на БГСКЛАД за гр. Варна – Тони Танев - във Варна щетите от кризисното положение върху пазара на бизнес имоти започват да се нанасят първо и основно върху сезонния ритейл и ХоРеКа секторите. Работата в производствени и складови обекти засега се задържа на обичайните си нива, както и търговията на едро, а осезаем моментен ръст се наблюдава в логистичните дейности.

Предлаганите консултантски и посреднически услуги, необходими при сделки с индустриални имоти, в по-голямата си част се извършват дистанционно от физическия клиент: пазарни проучвания и анализи; консултантски доклади; селекции от имоти по специфични задания; нормативно съгласуване на санитарни и технически изисквания към обекти; изготвяне на персонализирани оферти; сключване на договори за посредничество; изготвяне, съгласуване и неприсъствено сключване на договори по сделки с имоти. Спецификата на работата в град Варна е такава, че много често дружествата купувачи и наематели не са местно представени. Там ние ги снабдяваме с адекватни познания за локалния пазар на бизнес имоти, с което ги подсигуряваме при избор на най-подходящите обекти за техния бизнес, и всичко това се случва он-лайн. С работата си свеждаме физическия контакт между клиенти и брокери до минимален брой, с което пестим на клиентите си време, съответно и пари.

В последните дни все по-често клиентите на БГСКЛАД във Варна се възползват активно от консултантската услуга, която предлагаме - събеседване по критични въпроси, засягащи локалния пазар на бизнес имоти; предоставяне на актуална и синтезирана пазарна информация в реално време; периодично информиране относно установени трайни практики, както и за нови тенденции в търенето и предлагането на бизнес имоти; в общи линии - предоставяме на клиентите си професионални съвети за постигане на максимална адаптивност към пазара на бизнес имоти в момента. В помощ на бизнеса, тези услуги са достъпни за всички наши настоящи и потенциални клиенти - за собственици, за предприемачи, за всеки участник в пазара на бизнес имоти, като съобразно текущата кризисна обстановка, ние предоставяме всички тези услуги изцяло дистанционно и напълно безвъздмезно - в телефоненн разговор с наш брокер по специализация в съответния сегмент. Можете да разчитате на нас за безплатен адекватен съвет и в кризисни ситуации, винаги с пожелания за успешенн бизнес.

Какво се случва в Плевен?

Според Ангел Иванов – представител на БГСКЛАД за гр. Плевен, сектора на недвижими имоти (както и всички останали сектори) ще са пряко засегнати от променената ситуация и трудните икономически последици по време и след здравната такава. Този случай е безпрецедентен само по себе си, досега само пандемия не беше минала през нашата икономика, но ето че и това се случи. В тези условия бизнеса трябва да е гъвкав и да оцелява, който има резерви може да издържи донякъде, но за съжаление рязкото спиране на някои браншове и на голяма част от икономиката, ще ни принудят да не работим или да го правим на ниски обороти, ако изобщо има клиенти които да се престрашат да действат в тези неясни моменти. Сега от нас се очаква да сме и креативни, да се подготвим за нов вид работа, да подкрепим нашите клиенти и да преминем в режим на друг вид пазарни отношения, като е важно да запазим клиентите си спокойни и с усещането, че им седим зад гърба и ги подкрепяме, да им даваме съвети и успокояваме, както и ние очакваме същото от нашата държава и властимащите.

В подкрепа на пазара и фирмите които работят с индустриални имоти, може да се подпомогнеq като се предложат мерки за работа в настоящата ситуация, бързи решения на настоящи проблеми, идеи за промяна на отношения с колеги и клиенти, общностна подкрепа в бранша, поставяне на условия пред държавните органи, които ще отговарят за омекотяване на последиците и други.

Ангел Иванов допълва, че на първо място са нужни превантивни мерки за справяне със заплахата на нашето здраве и това на близките ни. Според него, трябва да преосмислим текущите отношения, да направим оценка на досегашното положение и да преценим, какво може да се промени. За да сме полезни на клиентите си в създалата се ситуация е нужно да пренастроим начина си на работа и да увеличим капацитета си посредством дигиталните технологии.

 А, именно:

Виртуални огледи с 360 градусови обиколки на имоти, заснемане с дрон, предаване на живо от обекти в реално време пред клиенти. За да заработи ефективно тази схема е нужно бързо обучение, чрез онлайн - workshop, семинари и други видове. Необходимо е запознаване с основни устройства и работа с тях, намиране на добри и качествени оферти за такива устройства, както и работещи практики на колеги, които работят от по рано в тази посока.

Обмисляме облекчения за клиентите при подписване на документи, бонуси за тях - ел.подпис подарък и прочие улеснения, безналично сключване на договори, безкасови операции с разплащания, депозити и други.

Какво се случва в гр. Видин?

Според представителя на БГСКЛАД за гр. Видин – Бисер Първанов, работата ще намали обема си, но няма да спре напълно. Ако има сделки, нищо не пречи да се осъществяват. Това може да става "безконтактно",  така го наричаме. Във връзка с всички мерки, които се взимат от правителството, ние само отговаряме със съответните адекватни на обстановката действия и противодействия. Връзките са по телефон, документите се дават по мейла, а ако има сделки, те се финализират в съответствие с условията и даденостите в момента.

Обобщение за пазара на индустриални имоти от Симеон Митев – собственик на платформата БГСКЛАД

Борбата с COVID-19 и извънредното положение в страната доведе до отлив на запитванията за складове, до стъписване и объркване на инвеститори, фирми, консултантски компании, фирми за оборудване и крайни потребители.

В тези условия БГСКЛАД, като първа онлайн-платформа за индустриални имоти у нас продължи своята работа посредством дигиталните си възможности, които изплозваше и преди кризата. В платформата има над 7000 актуални оферти за складове и индустриални площи, а запитванията се обработват на момента посредством система за смс известяване.

В условията на криза и борбата с COVID-19 ние в БГСКЛАД осъзнаваме сериозността на положението и като социално отговорни хора се чувстваме длъжни да сме в помощ на клиенти, контрагенти, колеги и партньори.

В следващите няколко месеца се очаква забавяне на активността на наемателите, купувачите и инвеститорите, но е трудно да се правят прогнози с цените на имотите.  В БГСКЛАД ще използваме това време в търсене на нови начини, подходи чрез които да държим клиентите и аудитория в близост до себе си. В момента правим онлайн консултации с всички подофиси. Своевременно ще подготвяме ценна и полезна информация, като тази с която да отговаряме на възникнали въпроси и казуси свързани с пазара.

Направихме селекция на складовете ни в цялата страна и подбрахме такива, които може би ще са в нужда и полза на Вас и Вашия бизнес.  Помещенията които предлагаме са на преференциални цени и са подходящи за съхранение на хранителни продукти, лекарства и други. Огледи могат да се извъшват посредством дигиталните технологии. Обадете се и попитайте сега: +359 884 606077 и +359 888 404 505.

 

Източник: БГСКЛАД

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 884 60 60 70

тел.:  +359 2 4432 655

Facebook

БГСКЛАД