Как се разви пазарът на индустриални имоти през 2023 година в София и страната?

Как се разви пазарът на индустриални имоти през 2023 година в София и страната?

 

Доклад от "БГСКЛАД" – платформа номер 1 за индустриални имоти в България

В качеството си на екип от специалисти от "Бгсклад", наблюдаваме внимателно динамиката на пазара на индустриални имоти в София през изминалата 2023 година.

 

Тенденции за гр. София през погледа на Симеон Митев, собственик на БГСКЛАД

Намаляващо търсене след интензивен интерес: Въпреки началния висок интерес към площи над 2000 кв.м, през последните половин година се отчита спад между 15 и 20%.

Динамика на наемните цени: Първоначалното увеличение на наемите за складове клас А и Б е последвано от намаление, свързано с отслабващото търсене.

Забавяне на инвестициите и инфраструктурното развитие: Стагнацията в инвестициите в нови индустриални райони и инфраструктура е резултат от икономическите предизвикателства.

Е-търговия и складовите площи: Въпреки увеличението в електронната търговия, намаляващото търсене на складови площи влияе на сектора.

Фокус върху устойчивост и енергийна ефикасност: Интересът към екологични сгради остава, въпреки генералния спад в пазара.

 Проектите на CTP като лъч светлина: Проектите на CTP продължават според плана и се очаква да задоволят нуждите от нови и модерни складови пространства.

 

Тенденции за страната според анализа на Симеон Митев

Индустриални зони извън София: Развитието на индустриалните зони извън столицата също се забавя заради общия спад.

Промяна в търсенето на малки и средни площи: Спадът в интереса към малки и средни площи в различните региони отразява промените в икономическата ситуация.

Стандарти и качество на складовите площи: Поддържането на високи стандарти в складовите пространства остава предизвикателство при спадащия интерес.

Специализирани индустриални паркове: Развитието на специализирани паркове се забавя, въпреки първоначалните амбиции за разрастване.

Инвестиции в логистични центрове: Плановете за инвестиции в логистични центрове и терминали са несигурни поради настоящата икономическа обстановка.

 

София

 

Тенденции на пазара в София, анализирани от брокерите-консултанти в столицата

1. Сегментът на индустриалните имоти, включващ складови и производствени обекти, запази тренда за слабо предлагане от страна на наемодатели и засилено търсене от страна на наематели.

Тенденциите в сектора, които са пряко обвързани с икономическите условия (а именно нарастваща инфлация), инфраструктурно развитие (с повишени строителни и оперативни разходи) и търсенето на пазара (специфика на наемателя и локация), показват че цените продължиха да нарастват през 2023 година. Наемните нива на складови площи клас А се установиха в границите между 5-6€/м2, а за клас Б в границите между 3-4,50€/м2.

През годината преобладаваха сделки в диапазон между 500-1000 м2, но не липсва интерес и за квадратури над 2000 м2. Важно е да се отбележи липсата на предлагане на малки складови и производствени помещения.

Търсенията на наематели отново бяха най-силно изразени от компании занимаващи се с бързооборотни стоки, логистика и дистрибуция.

Инвестициите в сектора бяха направени основно от бизнеса на местно ниво за собствено ползване, като интересите бяха основно към подценени имоти.

Тенденциите сочат стабилност на сектора и през предстоящата година, затова пожелавам на клиенти и колеги една успешна и мирна 2024 година!

Ива Балджиева, представител на, гр. София

 

2. През 2023 г., най-голям интерес привлякоха индустриални площи в сегмента 300-600кв.м, предимно в сгради клас Б. Югоизточните райони на София, както и локации като Военна рампа и Божурище, запазват своята привлекателност, докато периферните села на северозапад от столицата срещат по-малък интерес.

Въпреки че бяха реализирани сделки с по-големи площи, те често бяха предназначени като краткосрочни буферни складово-логистични пространства за големи български и международни компании. Фирмите, които развиват бизнеса си през годината и имат нужда от по-големи площи, изглежда не се насочват към този сегмент.

Забелязва се увеличено търсене на площи за производствени нужди във всички сегменти, от 100 до 1 000 кв.м. Този растеж може да свидетелства за увеличената активност в производствения сектор.

В сферата на продажбите забелязваме интерес към площи между 1000 и 2 000 кв.м, въпреки че високите цени ограничават броя на реализираните сделки. Инвеститорите, изразяващи интерес, са внимателни към всяко вложение, като търсят баланс между качество и стойност.

Сегашните тенденции на пазара на индустриални имоти в България подсказват за динамична 2024 г. със значителни възможности за инвеститори и бизнеси. Тенденциите за търсене на индустриални площи под наем и продажба ще продължат, запазвайки същността си. Интересът към определени сегменти и райони ще остане в сила, но с по-голяма активност и обем на сделките. Ключът към успеха остава внимателното следене на тенденциите и бързото приспособяване към промените в индустриалния сектор. Прогнозите за индустриалните недвижими имоти в България през 2024 г. отразяват оптимизъм и възможности за растеж.

През последната година в София бяха успешно реализирани няколко проекта от клас А, които вече се радват на първите си наематели. Тези проекти са подчертан пример за висок стандарт и качество в индустриалния сектор на града.Отличителната черта на тези проекти е предлагането на гъвкави площи, които могат да отговарят на разнообразни нужди на бизнеса. Складови площи от 2 000 кв.м до 20 000 кв.м и нагоре предоставят възможност за разширение и приспособяване на пространството според изискванията на наемателите.

В сегмента на клас В и С бяха завършени няколко успешни проекта, предлагащи складови площи между 150 и 500 кв.м. С тяхното прилагане се постигна значително запълване на капацитета, което отразява високият интерес и търсене в този сегмент

Тенденцията в наемните цени за площи от клас В продължава да се стабилизира в интервала от 4 до 5 евро на квадратен метър. В някои случаи наемодателите включват допълнителна такса обслужване в размер на 0.50 до 1 евро на квадратен метър. Тази такса обхваща услуги като охрана и поддръжка на базите, осигурявайки допълнителен слой на удобство за наемателите.

В сегмента на складовете от клас А, цените се задържат в по-високи нива, стартиращи от 5.5 евро на квадратен метър и нагоре. На допълнително ниво, задължителна е такса за подръжка, която се начислява в интервала от 1 до 1.5 евро на квадратен метър. Тази допълнителна такса гарантира висок стандарт на обслужване, включително поддръжка на съоръженията и осигуряване на допълнителни удобства за бизнесите в този клас имоти.

Радослав Конов, представител на Бгсклад, гр. София

 

3. Пазарът на наемни площи и покупката на индустриални имоти през 2023 г. се характеризира с намалено търсене и опити за оптимизиране на разходите в тази сфера от инвеститорите. Тези тенденции се засилиха в началото на второто тримесечие, зададе се и опасността от рецесия. Но от края на третото тримесечие на 2023 г. инфлационният натиск върху пазарът на наемни индустриални площи почти не се усеща, като практически вече не се взема под внимание в процеса на договяряне на наемните условия. Но остана и дори се засили страхът от рецесия. Този страх е породен от очакванията трудностите в САЩ и Еврозоната да се прехвърлят и на нашият пазар. В резултат търсенето на складови и индустриални площи остана ограничено. Инвеститорите продължават да изчакват и да наблюдават тенденциите. С настъпването на Новата година, като че ли опасенията за рецесия в Еврозоната намаляха.

В България пазарът на индустриални площи се характеризира с недостатъчно предлагане на качествени площи. Пазарът според мен е с големи възможности за растеж. Има засилен инвестиционен интерес за строеж. Инфлацията повиши цените за строителсво но в момента се наблюдава спадането им, цената на земята е традиционно висока, а инфраструктурата е в нееднозначно състояние, по скоро окаяно, т.е. място за оптимизъм има, ако проблемите в логистиката започнат да се решават.

Най-високи цени за наем и продажба на квадратен метър се наблюдаваха около Летище София. Там се достигнаха наемни цени от 8 €/кв.м. Цената на земята в момента е продиктувана от мерака на продавачите, които трудно приемат пазарната логика. Но все пак цена от 80 €/кв.м вече е по-малко отблъскваща при минимален Кинт 1,3. 

Новото предлагане е плод на ивестиции в нови обекти върху незастроени урбанизирани земи и земя, която се вади от земеделския фонд. По-малките инвеститори предпочитат складове клас В, с площ около 500 до 2 000 кв.м и височина 6 м. За съжаление много от тях не ползват нашият опит при проектирането и се сдобиват с нефункционални складове. Очакванията ми са за засислен интерес към строеж на халета с площ от 500 до 1 000 кв.м и височина 6 м.

Цените на складовете в София клас А достигат до 8 €/кв.м, а на клас Б до 4-5 €/кв.м.

 

Ненчо Кънев, представител на Бгсклад, гр. София

 

Обща прогноза за 2024 г.: Спадът на пазара на индустриални имоти в София с 15 до 20% през 2023 г. подсказва предпазлива перспектива за 2024 г. Въпреки това, съществува оптимизъм за възможен растеж, като ключът към успеха е внимателното следене на пазарните тенденции и бързата адаптация към промените в индустриалния сектор.

 

Заключение

Индустриалният пазар на недвижими имоти в София през 2023 година се доказа като динамичен и подвергнат на влияние от различни икономически фактори. Намаленото търсене и оптимизацията на разходите създадоха предизвикателства, но и допълнителни възможности за инвеститорите. Недостигът на качествени площи и засилващият се интерес към логистиката и производството подчертават потенциала на този пазар. Въпреки несигурността, прогнозите са, че индустриалният сектор в София ще продължи да привлича вниманието на инвеститорите и да развива потенциала си.

 

Какъв беше пазарът през 2023 година в големите областни градове в страната?

Пловдив

През изминалата година, пазарът на индустриални имоти в гр. Пловдив и региона, в първото шестмесечие не се различаваше от предходната година. Най-активни бяха търсенията на площи до 500 кв.м и спорадични запитвания за по-големи квадратури до 2 500 кв.м, а 80 % от новото строителство на индустриални и складови помещения, бе основно за собствено ползване от инвеститорите. През втората половина на 2023 г. търсенето на индустриални площи за покупка и наемане намаля драстично, което е отзвук на задълбочаващата се криза в Западна Европа.

Като прогноза за настоящата година, според нас, не се очаква преди средата на месец  април значителна промяна в темповете на пазара, въпреки надеждите за бързо излизане от това състояние.

Продажба на цех за електронни компоненти – 6 000 кв.м, бе най-голямата сделка в региона. Под наем – 2 000 кв.м за производство и печатарска дейност бяха отдадени в нова база в  границите на Северната индустриална зона на града.

Стартираха и нови проекти ,провокирани от бума на строителство в жилищния сектор. По-голяма част от тях за собствено ползване, а тези със спекулативна цел, които бяха реализирани в края на годината, когато започна и охлаждане на пазара на наеми, не покриха очакванията на инвеститорите за бързото им отдаване.

Наемните цени варират от 3 евро за кв.м на по-стари обекти и до 4.50 евро за кв.м за новопостроени терени.

Като пожелание за настоящата година, очакваме приключване на военните конфликти в Украйна и Ивицата Газа и стабилност във всички сфери на живота.

Атанас Ласков, представител на Бгсклад, гр. Пловдив

 

Варна

През изминалата 2023 година наемният пазар отчете очакваното повишение в цените на складови и производствени площи под наем в рамките на 10-12% над средните нива за новопостроени и реновирани обекти. Същевременно се наблюдаваше и осезаем спад в търсенето на индустриални площи под наем, съответно обемът от реализирани наемни сделки намаля. Предлагането на складови и промишлени площи за продажба продължи да бъде силно ограничено, с цени надвишаващи очакванията на купувачите, чиито интерес към покупка продължи да бъде поддържан активен от улесненото банково финансиране.

Прогнозите за пазара на бизнес имоти като цяло са оптимистични. Очакваме икономическата обстановка да се подобри през 2024 година. Нивата на ново търсене за складови и производствени площи под наем плавно ще се възстановят след първото тримесечие на годината, за което вече имаме индикации. От своя страна, предлагането на съвременни индустриални площи ще бъде допълнено от новопостроени логистични комплекси с различен калибър, чиито начални етапи ще се реализират към края на текущата година. Подобряването на бизнес климата в общ план отново ще повиши инвестиционния интерес към покупка на индустриални имоти за собствена, комбинирана или спекулативна реализация.

Сделките в сегмента на индустриални площи традиционно се реализират в условия на конфиденциалност, особено по отношение на финансовите параметри. При наемите през изминалата година нямаме реализация на площи над 2000м2, поради понижения темп на търсене. Завишените продажни цени не доведоха и до реализации на големи имоти и такива с цени над 2 млн. евро, без в това число да отчитаме няколкото продажби на индустриални имоти между частично свързани лица.

Новопостроените през 2023 година единични складове и търговско-складови комплекси, специално предвидени за наемния пазар, масово са във формат 300-600м2, с височини до 8.00м и със съвременно вътрешно завършване. Поради недостига на свободни строителни терени в градските промишлени зони, новите складови бази се изграждат в обсега на главните пътища от Варна към Девня, с време за автомобилен достъп между 5 и 15 минути.

Текущите нетни наемни нива за складови площи от клас А са между 4.50 и 5.50 евро за м2, в зависимост от стойността на таксата за поддръжка в наемната цена. Складовете клас Б поддържат стабилни нива от 3.50 до 5.00 евро за м2, в зависимост дали са пригодени за специфични товаро-разтоварни операции или за производствени дейности.

Тони Танев, представител на Бгсклад, гр. Варна

 

Бургас

От януари до средата на март в пазара за наемане на имоти в Бургас и региона имаше слабо търсене. Осъществиха се множество огледи /10-12/ основно с чужди фирми. За съжаление с тези фирми преговорите вървят много бавно и несигурно. Инвестиционни интереси нямаше.

След от началото на април нямаше никакво движение на пазара за идустриални имоти.Основно имах контакт с инвеститори ,които искаха консултации какви складове или хладилни камери да строят. Тъсенето бе на помещения под наем с по-малка квадратура /100-300 кв.м/, които липсват на пазара

Поведението на Наемателите е изключително предпазливо и плахо.Ниска активност. При наемодателите има повишено предлагане защото някои от наемателите са затворили бизнеса -временно или постоянно поради слабия туристически сезон. Има няколко нови обекта /400-800 кв.м/ и 4 000 кв.м, но няма предлагане на малки складове /100-200 кв.м/. Там евентуално може да има потенциални клиенти при извънредна ситуация.

През 2024 г. очакванията от моя страна са позитивни, тъй като бизнеса напира да си върне активността, а това да доведе до търсене на промишлени помещения /наеми и продажби/. Очакванията са все по-голямо предлагане на индустриални имоти в социалните мрежи.

Наемните цени за складове Клас А са между 3,5 и 5 евро, а за Клас Б – 3-3,5 евро за кв.м.

Продажни цени за сега няма обявени, но по проучвне са около 800 евро/кв.м, в зависимост от строителството.

Валентин Косев, представител на Бгсклад, гр. Бургас

 

Русе

Пазарът на индустриални имоти в Русе и региона през 2023 г. се характеризираше с висока активност на започнатите проекти. Специфично за него е, че основният обем от новото строителство на складови и производствени сгради е за собствено ползване. Ръстът на инфлацията и повишените строителни и оперативни разходи доведоха до значително увеличение на наемите на складови площи.

През изминалата година имаше много голямо търсене на малки площи до 500 кв.м. Основна причина бе незначителното предлагане на такива имоти в гр. Русе. Предлагането не покри и търсенето на складови площи над 5 000 кв.м, което доведе и до значително увеличение на наемните цени.
Пазарът на индустриални имоти в Русе и региона през 2024 г. ще запази активността си около нивата от миналата година. Основни купувачи отново се очаква да бъдат местни инвеститори, които разполагат с достатъчно средства или имат достъп до изгоден кредитен ресурс.

През тази година предстои въвеждането в експлоатация на няколко нови индустриални имота, което се надявам да покрие търсенето в този сегмент.

Юрий Дудев, представител на Бгсклад, гр. Русе

 

Стара Загора

През 2023 г. наемите на индустриални имоти в област Стара Загора запазиха равнището си от предишната 2022 г. Основно се търсеха площи между 300 кв.м до 600 кв.м. Появиха се няколко международни компании с търсене за покупка и наем на площи над 5 000 кв.м. В сферата на продажбите имаме повишение в цените на промишлени имоти ново строителство , в рамките на 10% - 15%. За съжаление в област Стара Загора няма инвестиционни намерения за реализирани на големи складови площи над 10 000 кв.м.

Прогнозите за текущата 2024 г. са да няма динамика в цените. Нараства търсенето на големи площи за изграждането на ритейл паркове в града. Пожеланията ни за новата година са в област Стара Загора да започне да се инвестира в изграждането на големи складови площи, които да спомогнат за привличането на чуждестранни компании в района.

През 2023 г. се регистрира наемна сделка с международна компания за производство на авточасти с площ от над 12 000 кв.м, а за покупка отново от чуждестранна компания парцел с 30 000 кв.м площ и пром.помещение с площ от 7 000 кв.м РЗП.

Новост е търсенето на парцели за ритейл паркове. Очакванията ни за 2024 г. да се увеличи търсенето на площи над 10 000 кв.м.

Относно цените на наема, те се движат в интервала от 3 до 6 лева на квадратен метър, а цените на продажба варират между 600 и 800 евро на квадратен метър без ДДС. 

Михаела Лесова и Васил Василев, представители на Бгсклад, гр. Стара Загора

 

Пазарджик

За периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г., продавачи и наемодатели много надценяваха своите имоти от реалната им стойност и не взимаха нашето мнение за реална реализация , в същото време купувачи и наематели бяха със много свит бюджет и всички оферти бяха със пъти по ниски от предлагането. Много често се сблъсквахме с клиенти (Купувач и/или Наемател) които първо търсят самостоятелно и после се обръщат към нас след като не са намерили желаното от тях цена. Нови строителства и/или инвестиции нямаше през изминалата година поради факта на дълго феодално управление което правеше гр. Пазарджик не привлекателна дестинация, със ширеща се корупция от предходната власт и се покровителстваха избрани инвеститори, за това всеки външен/голям инвеститор избираше друго населено място.

Новата местна власт трябва да предостави по улеснени и привлекателни условия за привличане на нови инвеститори и да се прекрати старата практика, гр. Пазарджик и обл. Пазарджик има подходящи географски дадености което би могло да го направи много конкурентна област в промишлеността в Б-я.

Има предлагане на интересни промишлени имот като: заводи и цехове за производство,  най-голямата печатница в областта и подходящи парцели за логистични центрове на АМ „Тракия“

Благо Иванчев, представител на Бгсклад, гр. Пазарджик

 

Велико Търново

Пазарът на индустриални имоти във Велико Търново и областта през 2023 година се характеризира с лек ръст в сравнение с предходната година, въпреки че бе поредната, белязана от войни, икономически, политически и обществени промени. Като основна причина за това можем да обобщим моментната икономическа обстановка, инфлацията и ниските нива на лихвите, което предизвика в инвеститорите интерес да пренасочат част от капиталите си в закупуване на терени, в сделки със спекулативен характер, в сделки с имоти с подценени активи, в бизнес имоти на атрактивни локации или такива със стабилна доходност и ясни перспективи.

Въпреки, че продажните и наемните цени продължиха да нарастват, интересът към различните тип сделки не намаля.

Изграждането на нови и реставрирането на стари складове е несъразмерно с търсенето на такива. Липсата на свободни площи и качествени такива забавят навлизането на нови ползватели. Наемните цени на складови и индустриални площи достигнаха нива от 5 € за м2. При офисните площи също се забеляза лек ръст в търсенето им в сравнение с предходната година.

Инфлацията вече е в процес на забавяне, но въпреки това строителните материали и стойността на труда продължават да оскъпяват инвестициите в индустриални площи. Това от своя страна води до повишаване наемните нива в сектора и сега те са на ръба на приемливото от потребителите.

Очакванията ни за предстоящата година са за стабилен и растящ пазар. Стратегическото разположение на региона на транспортната карта ще продължи да представлява интерес към Българските, а защо не и в скоро време на международни инвеститори.

Най-голямата сделка в района беше покупката на знаковия Интерхотел Велико Търново.

Любомир Филипов, представител на Бгсклад, гр. Велико Търново

 

Враца

Търсенето на наеми на индустриални имоти през 2023 г. няма съществена промяна спрямо 2022 г., като интересът е предимно към имоти с площ от 100 до 300 кв.м от местни фирми, а по-големи имоти с площ от 500 до 1 000 кв.м и нагоре се търсят от фирми вече установили се на пазара в региона, като не често има търсене от фирми, които за първи път искат да работят в този регион.

През 2023 г. няма съществена промяна при продажбите спрямо 2022 г., т.е. интересът за покупка на индустриални имоти е слаб.

Интерес към строителство и инвестиции в индустриални имоти няма, реновират се съществуващи, стари индустриални сгради.

Очаквам несъществена промяна на пазара на индустриалните имоти, но се надявам на по-голям интерес от инвеститори, защото регионът има потенциал за развитие.

По-големите сделки за продажба на имоти, за производствена дейност в региона през миналата година бяха извършени с имоти, собственост на Общината.

Предлагане на новоизградени индустриални имоти за продажба и наем липсва, наблюдава се реновиране на стари, съществуващи сгради и разрушаване на стари сгради с цел изграждане на нови в бъдеще.

В регион Враца наемните цени на складове са в диапазон от 2.00 до 5.00 лв/кв.м без ДДС.

Мирослава Тошкова, представител на Бгсклад, гр. Враца

 

Плевен и Ловеч

През 2023 година в регион обл.Плевен и Ловеч, сделките за продажби и наеми на индустриални-промишлени имоти не отбелязват ръст, продажби почти липсват, докато при наемите имаше сериозна миграция, собственици на складови бази коригираха цените на много наематели им се наложи да сменят имотите в които развиват бизнес или да заплащат новите по-високи цени. Търсенето на градски складове и близост до клиента все още остава незадоволена, основно такива обекти има в индестриалните зони на града. Интерес от инвеститори за създаване на Ритейл паркове е нещото което може да се отбележи, като към 2024 година тези планове звучат все по реални за конкретни имоти. За съжаление градоустройствените проблеми продължават да бъдат най-голямата пречка за развитието на подобни и други проекти. Националната свързаност на областите Плевен и Ловеч (липсата на магистрала) все още тежи тежко върху инвестиционните намерения, като обезлюдяването все още е тенденция и допълнително създава проблеми на малкото инвеститори в производствени бизнеси и те насочват инвестициите си към други области. В гр. Ловеч вече работи голям фотоволтаичен парк, но за съжаление обещания завод за електромобили отново се оказа само политически приказки, но за щастие тези, които развиват бизнес в аутомитив сектора, постоянно търсят хора и наемат на все по добри заплати. Град Плевен и Ловеч все още разполагат с отлични условия за развитие на индустриални и ритейл зони, има наличие на големи обеми от индустриални и градски терени.

Относно развитието – гр.Плевен все повече засилва инвестициите и развитието на болничната и здравната системи, като в града има сериозни разширения и обновления на Медицински заведения. Наличието на Медицински Университет и множество здравни заведения, води до все повече хора с над средния доход, което съответно и до търсене на по-добри възможности за харчене на доходи и високи изисквания за предлагани услуги и продукти, което е добра предпоставка за достъпване в града на все повече търговци – развитие на съществуващите и проектиране на нови Ритейл паркове. Търсенето за производствени терени е възможно на малко вероятно преди изграждането на магистрала Хемус, поне до София.

 

За съжаление сделки с индустриални имоти липсваха, може да се каже, че продажбата на терени все още е нещото, което се реализира към момента, естествено в рамките на инвестиционния интерес, който както казахме има сериозни бариери. Отново местния бизнес е водещ, разширява своите бази и застроява нови, които да обслужват собствения бизнес.

Предлагането на имоти беше спорадично, имаше интересни предложения, но за съжаление до сделки се стига трудно поради редицата особености на имотите и нагласата на продавачи (наемодатели) и тази на купувачите (наематели). Осезаема разлика между търсеното и предлаганото, като при доближаване на двете, естествено се стига до сделка.

През 2024 година ситуацията ще остане без особена промяна, тласък ще има в изграждането на жилища и медицински заведения, като има и сериозни основания да предположим, че ще има два нови Ритейл парка!

Цени на складове за наем – 2 до 4 евро на кв.м без ДДС, съответно за клас Б и според локацията, за клас А има много малко данни, но предполагам че цена около 4-6 евро на квадратен метър за площи до 300 кв.м е напълно възможна, в комбинация с шоурум и лица на главна артерия има предложения и за около 7-8 евро на кв.м.

Относно цена продажба – липсват данни при мен, дори ми е трудно да предположа такива, терените в градските локации стигнаха цени 50-100 евро на кв.м.

Предполагаеми цени за изграждане на сух склад в индустриална зона се спекулира с цени от 500-1 000 евро на кв.м според много фактори!

Ангел Иванов, представител на Бгсклад, гр. Плевен

 

Сливен

От януари до средата на март, пазарът на индустриални имоти в района на Сливен се характеризира със слабо търсене. В основата на сделките бяха търговски площи, предназначени главно за магазини, като сделките за складове и други индустриални обекти бяха по-редки.

Относно прогнозите за следващата година, очаква се увеличение на инвестициите, тъй като Общината планира строителството на Индустриален парк, което ще привлече нови инвеститори в района.

Най-големите сделки в индустриалния сектор в Сливен включват магазини с идеални локации в центъра на града, с площ около 40 квадратни метра.

През 2023 година започна строителство на няколко нови сгради с магазини на цени около 1500 евро на кв.м. Имахме реализирани сделки на 1700 и 2010 евро на квадратен метър, което е сравнително високо за града. Прогнозата за 2024 г. е, че цените ще продължат да нарастват, а нови имоти ще се предлагат на пазара.

Относно цените на наема за складове клас А и клас Б, минималните са около 2 евро на квадратен метър, докато максималните достигат до 5 евро на квадратен метър.

Евгения Кабранова, представител на Бгсклад, гр. Сливен

 

Габрово

За Габрово и региона в сравнение с 2022 г., изминалата 2023 г. отбеляза ръст в търсенето и обема на сделките по отношение на складови и производствени имоти. Основните клиенти са местни инвеститори и производители. Остава проблема с липсата на новоизградени помещения. При индустриалните имоти сделките се реализираха на цени от 300 лева за кв.м при продажба на  производствени помещения за ремонт. При наемите цени от 2,5 до 5 лева за кв.м.

Имаше ръст и при търговските обекти, но при офис площите пазара остана слаб.

Бързото развитие на сегмента на ритейл паркове достигна и до нашия регион, като през 2024 година ще бъде изграден и в Габрово.

Очакванията за 2024 г. са обемът от клиенти, търсещи производствени площи, да продължи да нараства.

Михаил Сеферов, представител на Бгсклад, гр. Габрово

 

Шумен

През 2023 г. в Шумен и региона може да се каже, че се установиха едни трайни промени на наемите на складови площи. Докато в края на 2022г все още имаше незаети складове то някъде до средата на 2023г. вече нямаше какво да се предложи.

Наемите за складове от клас А, от 5 лв./кв.м преди година през 2023 г. се отдадоха на 7 лв./кв.м. Има оферти и на 10 лв./кв.м, като това са за новопостроени складове. Тази цена все още трудно се приема, но ако кризата за свободни площи продължава и на тази цена ще се сключат договори. Поради недостатъчното предлагане се покачиха и наемите от типа клас Б, като се доближиха до тия от клас А. Складови площи от клас Б се отдадоха на 6 лв./ кв.м. Това са цени за складови площи от порядъка до 1 000-1 500 кв.м. За по големи площи 2 000 кв.м –  5 000 кв.м цената подлежи на договаряне. През 2023 г. се завърши строителството и са в експлоатация  –  6 660 кв.м складови площи клас А. Има търсене на складове в нашия регион, но инвеститорите не винаги се решават да предприемат строителство без да имат сигурен наемател.

През 2024 г. ще започне строителството на 3 800 кв.м нови складове тип А – на бул. „Ришки проход“ и на околовръстния път. Започнати са и по малки складове от порядъка на 300-400 кв.м.

С разширяването на производството си от недостиг на складове страдат и големите фирми в града. През 2024 г. и те започват строителство на нови складове за собствени нужди. С укротяването на цените на строителните материали и по специално на желязото и металите себестойността на строителството на квадратен метър складове клас А е около 500 евро на квадратен метър. Цената на ново строителство складове клас Б е около 550 евро на квадратен метър. През 2023 г. договорихме отдаването под наем на 4 800 кв.м складова площ клас А, като сделката още не е финализирана тъй като фирмата наемател реши да премести производството си там вместо складовете.

Прогнозите ни за предстоящата година са да продължи активното търсене на складови площи и от двата типа. Надяваме се инвеститорите да оценят правилно ситуацията и да предприемат застрояване на свободните си площи а ние ще им съдействаме в отдаването под наем.

С продължаващото разрастване на индустриалния парк в Шумен и привличането на все повече нова работна ръка в града ни, се увеличава и потреблението и необходимостта от жилищна и складова площ.

Катя Белчева, представител на Бгсклад, гр. Шумен

 

Видин

В областта има търсене по отношение на помещенията за отдаване под наем, с цел съхранение, както и претоварване на стоки. Няма реализирани сделки.

Липсват запитвания за закупуване на имоти и помещения.

Очакваме по-изразено търсене и реализиране на сделки в региона. Строежа на нoвия високоскоростен път, който ще свърже Дунав мост 2 с вътрешността на страната ще допринесе за засилване на търсенето на площи за по-големи инвестиции. Фактор за нормализиране и освобождаване на търсенето и предлагането е сравнително постоянна, дори намаляваща цена на тока.

В региона се наблюдава ново строителство на пазарни комплекси от типа “ритейлпарк“ както и тир-паркинги, най-вероятно с цел бъдещо отваряне на региона към Европа, отново свързано с бъдещото финализиране на пътя до столицата. Има закупуване на голям сервиз, представителство на марка автомобили, който още не е реализиран по никакъв начин.

Цени на терени с инвестиционна цел варират от 5-15 евро на кв.м. В региона има предлагане за подобни терени с площи от няколко декара.

Бисер Първанов, Д. Димитров, представители на Бгсклад, гр. Видин

 

Петрич

През 2023 година пазарът на индустриални имоти в района на Петрич претърпя значителни промени. Наблюдавахме спад в продажбите на недвижими имоти с около 20% заради скока на цените. Особено засегнати бяха наемите на халетата за производство, които паднаха с 70-80%, поради малкия брой търсене. Въпреки това, имаше определено търсене на магазини за retail паркове и обекти, свързани с туризма. Наемодаването на производствени и складови бази падна със 70% спрямо 2021 година.

За следващата година имаме оптимистични очаквания, особено ако влезем в Шенген. Това би могло значително да подобри положението на пазара за наеми на халета за логистика. В случай че не влезем в Шенген, обаче, очакванията ни са по-песимистични, тъй като търсенето на складови площи остава ниско.

Относно сделките в района, през изминалата година основни инвестиции бяха направени в сектора на retail, като в индустриалния сектор имаше само една по-голяма сделка – за 3 000 кв.м, предназначена за собствените нужди на логистична компания. През 2023 година не наблюдавахме ново предлагане на пазара в района, с изключение на жилищния сектор.

Стоян Гошев, представител на Бгсклад, гр. Петрич

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 888 40 45 05

Facebook

БГСКЛАД