Какъв се очерта пазарът на индустриални имоти през 2021-ва година в България според нашите представители по градове?

Какъв се очерта пазарът на индустриални имоти през 2021-ва година в България според нашите представители по градове?

 

Анализ на БГСКЛАД

Източник: БГСКЛАД

Ето какви основни тенденции наблюдавахме тази година при пазара на индустриални имоти в България според Симеон Митев - собственик на платформа БГСКЛАД

През първата половина на миналата година при наемите се наблюдаваше търсене и сделки главно в таргета от 200 до 500 кв.м, а през втората половина беше между 400-800 кв.м. Търсенето и сделките на квадратури над 1 000 кв.м бяха много малко на брой, както и заявките бяха направени главно в проучвателна цел от наемателите – за да прецезират дали условията към момента са по-добри и с тази информация за пазара да се опитат да влияят за понижаване на цените при преговори с наемодателите.

Реализираха се сделки основно в клас „Б“ за прилични помещения с добра локация. Важно е също да се спомене, че имаше малко изключения – професионално изградени складове клас „А“, разположени на добра логистична позиция, които си държаха цените независимо, че не бяха в София и Пловдив.

Цените в страната варираха от 2 до 3,5 евро/кв.м, а за София нивата бяха между 2,5 до 4 евро на кв.м.

При покупко-продажбите се наблюдаваше интерес най-вече към обезценените имоти, които започнаха да излизат на пазара. Търсеха се главно имоти за покупка на цени между 7 до 9 години възвращаемост. Другият полюс, който се наблюдаваше – имаше много високо оферирани имоти от собственици, повлияли се от по-голямото увеличение в жилищния сектор. Тук искам твърдо да подчертая, че кривите при повишаването на цените на жилищата и индустриалните имоти не успоредни – при индустриалните имоти увеличението е много по-плавно, в сравнение с ускорението при жилищните. Имаше покупки на терени и дори се случваше оферти излезли скоро на пазара да се реализират за една-две седмици. Доста добър беше примерът в гр. Пловдив – с по-голямо търсене и намаляло предлагане за изтеклата година, но пак повтарям – на имоти с ненадвишени пазарни цени и разумни собственици.

Проджект мениджмънт при индустриалните имоти. При 85% от случаите се наблюдаваше строителство главно на поръчкови индустриални имоти. Другите 15% останаха за строителството и довършителните работи на спекулативните проекти, строени с цел отдаване под наем. Много от инвеститорите замразиха своите проекти и започнаха да търсят професионален консулт при нас, за да намерят най-оптималните варианти и възможности за бъдещето строителство на техните обекти, условията да отговарят максимално повишените изисквания на новите наемодатели, свързани и с КОВИД мерките.

Пазарът за следващата година ще се запази със същите нива при средния таргет и очаквана динамика при по-големите проекти клас „А“.

Очаквам по голямо движение в строителството на нови и големи логистични площи на база на развитието на това в Европа. На лице са и вече новите играчи от СТП с големите си проекти. Консултираме и още няколко големи проекти, които са на фази покупка на земя и регулация, които ще излязат на пазарът скоро.

 

Ето и по детайлен преглед на пазара от моите колеги - партньори по градове:

Ива Балджиева – БГСКЛАД гр. София

Пандемията, която обхвана целия свят, не подмина и сектора на промишлените имоти. След първоначалната стегнация, която обхвана всички сектори, в нашият сектор настана преструктуриране на ниждите на наемателите. Съответно бизнесите, които бяха засегнати се свиха. Тези, които се развиха (логистични компании, интернет магазини) увеличиха значително наемните площи. 

В годишен аспект сделките за наеми са реализирани в диапазон от 300 кв.м до 3 000 кв.м. От последното тримесечие на 2021 г. се наблюдава търсене на все по-големи складови площи, което ме кара да очаквам, че тази тенденция ще се запази и през 2022 г.

 

Ненчо Кънев – БГСКЛАД гр. София

1. Как се развиха продажбите във вашия регион през изминалата 2021-ва година?

Пазарът през изминалата година, накратко, се характеризира с рязко нараснало търсене и слабо предлагане на индустриални имоти за продажба. При предварителните разговори с нашите клиенти Пандемията изобщо не беше споменавана, като фактор при определяне на параметрити на търсените обекти и мащаба на разтеж. Най-голямото притеснение на клиентите, което ги ограничава в инвестиционните им намерения е липсата на работна ръка. Тази липса определя и ограниченията в търсенето на имоти. Приоритет имат имотите в близост до развит градски транспорт. Естествено предлагането на такива имоти е много слабо, а цените са двойно по-високи. Инфраструктурата остава определяща за избора на имот. Предпочитат се локации, които са близо до магистралите и позволяват лесен достъп на камиони. Забелязва се приоритетен ръст в търсенето на производствени помещения, пред чисто складовите. Има заявен интерес от към производствени площи от Западноевропейски компаний, които оценяват много положително даденостите на България пред родните им страни. Цените, като цяло не са се покачили особенно но предлагането на подходящи имоти е слабо.

2. Как беше пазара на наемите през изминалата 2021-ва година?

Наемният пазар се повлия от повишените разходи за покупка на земя, липсата на подходящи парцели за строеж на нови в градска среда и повишената цена на строителство. Рязко се разграничиха в търсенето складовете обособени в стари сгради и новите отговарящи на всички изисквания обекти. Достъпа, скоростта на обработка на товарите, понижените експлоатационни разходи, възможността за проследимост и предвидимост категорично обърнаха търсенето към модерните бази, въпреки значително по-високата наемна цена. Времето на порутените и неугледни складове и бази отмина. Нарасна търсенето на складове от малки логистични фирми, помещения за сервизи и малки производствени помещения (100-200) кв.м.

3. Как повлия Ковид-19 върху пазара?

В нито един разговор от мен с клиенти през 2021 г. „Ковид-19“ не е бил споменат, като причина за вземанен на инвестиционно решение за логистична или производсвена дейност! Факт!?

4. Какви са ви очакванията за пазара на индустриални имоти през 2022-ра година?

Аз съм изключителен оптимист за търсенето на индустриални имоти през 2022 г. и за развитието на България. Всеки ден се срещам с работещи хора, които търсят разширение на успешният си бизнес или такива, които търсят ниши за своите стоки и услуги. Запознавам се с млади български предприемачи, развиващи бизнес на различни континенти. Никога не са се оплаквали и не са търсили виновни за трудностите, винаги сме обсъждали само възможности! За съжаление техният бизнес, а от тук и благоденствието на България е зависимо от хора на заплата! 

 

Радослав Конов – БГСКЛАД гр. София

1. Как се развиха продажбите във вашия регион през изминалата 2021-ва година?

През 2021 г. и най-вече преди четвъртата вълна на Ковид-19 се наблюдаваше сериозно повишаване на интереса към покупка на производствено-логистични площи. Вероятни причини за това са намаляващите  лихви както на ипотечни кредити, така и на депозитите. В същото време предвид високите цени на строителните материали и най-вече металите, прави вече построените производствено-складовите сгради по-рентабилни от построяването на нови такива. В следствие на това пък, голяма част от продавачите завишиха продажните цени или предпочетоха опцията отдаване под наем предвид стабилните и високи наемни цени.

Най-търсени за покупка индустриални площи през 2021 година са в сегмента 500-1 000 кв.м, като тенденциозно най-предпочитани остават южните и източните райони на София. Именно в този сегмент за 2021 са реализирани най-много сделки за покупко-продажба.

2. Как беше пазара на наемите през изминалата 2021-ва година?

През 2021 година се забелязва стабилен ръст на сделките за наем с над 20% спрямо 2020 г. Предвид големия брой реализирани наемни сделки, предлаганите площи постепенно намаляха и в момента има по-голямо търсене спрямо предлагане на основния сегмент индустриални имоти, а именно 200-500 кв.м. Основни причини довели до наемна сделка са подобряване на условията, оптимизация на разходите, както и нуждата от допълнителни площи. Най-много реализирани сделки се осъществиха в районите около бул. Цариградско шосе, бул. Ботевградско шосе и районите на Дружба и НПЗ Искър, с по-малък брой и в районите на Военна рампа.

3. Как повлия Ковид-19 върху пазара?

Ковид-19 послужи като сито за бизнеса. Силните и развиващи се фирми продължиха ръста си и увеличиха, и оптимизираха наетите площи, докато слабите фирми освободиха място в различни сегменти, където нови и амбициозни фирми се настаниха удобно. Освободени бяха много складови площи и не за дълго бяха наето отново, но на нови, съобразени с пазарните, наемни цени. Предвид ситуацията около Ковид-19 тенденцията стартирала 2020 г. продължи и през 2021 г., а именно търсенето на много складови площи подходящи и сертифицирани за съхранение и търговия на лекарствени средства, медицински изделия, хранителни добавки и хранителни продукти. Голямото търсене доведе до много реализирани сделки в сегмента 200-500 кв.м, където в момента се забелязва и недостиг на складови площи.

4. Какви са ви очакванията за пазара на индустриални имоти през 2022-ра година?

Очаквам плавния и стабилен ръст на реализираните сделки през 2021 г. да продължи и през 2022 г. Овладяването на политическата и здравна криза от 2021 г. ще доведе до ръст в инвестициите в индустриалния сектор, което допълнително ще стабилизира пазара на недвижими имоти през 2022 г. Предвид покачващите се цени на горива,  електроенергия и природен газ, през 2022 г. очаквам спад и съкращаване на производството в България за сметка на внос от изток. Това ще доведе до ново покачване в търсенето на складови за сметка на производствени площи.

 

Атанас Ласков – БГСКЛАД гр. Пловдив

1. Как се развиха продажбите във вашия регион през изминалата 2021-ва година?

Пазарът на индустриални площи и складови  бази в град Пловдив през изминалата 2021 г., бе най-вече със сделки, както за покупки, така и за продажби на терени и изградени бази с производствени и складови обекти. Квадратурите варираха между 1 000 кв.м и
10 000 кв.м в индустриалните зони на града, а също така и в периферните индустриални зони.

Интересът на купувачите бе насочен основно към закупуване на готови за ползване сгради, а също и на такива с наематели и действащ бизнес.

2. Как беше пазара на наемите през изминалата 2021-ва година?

Наемният пазар през 2021 година беше сравнително слаб или по-скоро статичен спрямо предходната година. Причина за това е бе приоритетното търсене за закупуване на имот.

Наличието на свободен капитал при много инвеститори даде възможност за раздвижване на пазара в кратки срокове и финализиране на сделки в рамките на изтеклата година.

Много  от собствениците на обекти за продажба обаче, увлечени от растящите цени на жилищното строителство, подкрепено и от инфлацията и поскъпването на стоки и материали,  увеличиха цените до нереално високи нива, които се оказаха непосилни за пазара.

Това ,заедно със задаващата се криза с цените  на тока и газа, залага една тенденция  за отдръпване на инвеститорите през новата година и охлаждане на пазара.

3. Как повлия Ковид-19 върху пазара?

Ситуацията с пандемията като цяло, не повлия на желанието и ентусиазма на инвеститорите да защитят кешовите си натрупвания чрез покупко-продажби в сектор индустриални имоти.

Разбира се, сделки се случваха, но не на всяка цена, защото и към настоящия момент има много продавачи, които превъзбудени от бумът на строителството и цените ,пробват да постигнат нереално високи стойности, както на парцелите, така и на вече построените обекти.

4. Какви са ви очакванията за пазара на индустриални имоти през 2022-ра година?

През 2022-а година очакваме стабилизиране на пазара на индустриални имоти, леко охлаждане на търсенето поради забавянето на икономическото развитие, което ще балансира цените.

 

Тони Танев – БГСКЛАД гр. Варна

1. Как се развиха продажбите във вашия регион през изминалата 2021-ва година?
Продажбите на търговски обекти, складови площи и строителни терени във Варна се реализираха основно през второ и трето тримесечие на 2021 г., докато в началото и в края на годината общият брой на започнатите сделки е значително по-малък. След пика на кризата през зимата на 2020 г., в момента отново промишления сектор е най-потърпевш, но този път от повишаващите се цени на енергоносителите. Поради усложненото разходно планиране, инвестициите в старт или разширение на производства все по-често се отлагат за средата на следващата 2022 г., което отново понижава броя и мащаба на продажбите през зимния период. Въпреки това, общата ценова инфлация направи някои от пазарно надценените до момента бизнес имоти вече реално продаваеми и интерес към разглеждане на оферти не липсва. Изчерпването на градските строителни терени възвръщат инвестиционния интерес към сделки в периферни стопански землища в западна посока, предимно отдалечени на не-повече от 10 минути път от града.

2. Как беше пазара на наемите през изминалата 2021-ва година?
Наемният пазар на складови и промишлени площи във Варна се запазва стабилен като ценови равнища и не се очакват колебания в нагласите на активните участници. Наемателите все по-уверено се ориентират към оптимизация на режийните разходи, с повишен интерес към енергийно ефективни обекти, предимно новопостроени. Фокусът на търсенето определено е насочен към съвременни складови площи, а предлагането на новопостроени през последната година обекти донякъде балансира пазара и предпазва от изостряне на недостига на нови търговски и складови бази. Въпреки това, повишената обща ценова инфлация предизвиква част от търговците да оптимизират заеманите площи. Не са единични случаите на закриване или редуциране на регионални представителства и дистрибуторски складове и магазини от страна на търговци от централна и западна България. През последното тримесечие на 2021 г. се освободиха редица складове с отлични параметри в търсения формат 300-500кв.м Очаква се през зимния сезон площите да се реализират с наематели предимно от варненския регион, прави впечатление и интереса на търговци от югоизточна България. Отчитаме масово значително увеличение във времето, необходимо на наемателите за избор на промишлени помещения и сключване на сделка.

3. Как повлия Ковид-19 върху пазара?
Като цяло кризата създаде охлаждане на пазара на бизнес имоти във Варна, но през изминалата 2021 г. наблюдаваме процеси на плавно възстановяване инвестиционния интерес и броя на сделките, по-близки до нивата от 2019 г., отколкото до спада през 2020 г., причинен от невъзможността за финансово планиране и общата липса на предвидимост. Определено пикът в кризисните процеси от зимата на 2020 г. изигра ролята на сигнална лампа за промишления сектор, съответно развиващата се в настоящия момент инфлационна ситуация отново предизвиква повишено внимание и пасивност в инвестиционните намерения. Промишления сектор в региона масово работи с намалени мощности и с повищаваща се продуктова себестойност. Логистичните дейности бележат плавен ръст и вече търсят разширяване, разрастват се също и локални дистрибутори предимно в сегмента хранителни продукти. В някои сектори на вноса са налице все-повече затруднения, породени както от нарушените вериги на доставка, така и от устойчивото повишение в цените на енергоносителите. Оптимизацията на оперативните разходи вече е все-по забележимата цел на клиентите при наемане и покупка на търговски и промишлени имоти. Редуцирането на броя на заемани бизнес обекти се превръща в устойчива тенденция.  

4. Какви са ви очакванията за пазара на индустриални имоти през 2022-ра година?
Тенденциите, които се очакват през започналата 2022 г. на варненския бизнес пазар са на първо място повишена предпазливост в планирането на инвестиции, в наемане на площи и в придобиване на имоти. Устойчиви ще продължат да бъдат процесите на разходна оптимизация, което ще повиши интереса към новопостроени и осъвременени търговски и складови площи. Повишено внимание ще се обръща на етажната планировка, ще се избягват обекти с ненужни и непълноценни пространства, създаващи неоправдани оперативни разходи. През първото тримесечие на 2022 г. не се очаква особена активност в наемния пазар, към момента наличието на свободни площи отговаря на заявения от наематели интерес, но решенията за наем често се отлагат. Традиционно с края на зимния сезон търсенето плавно нараства, очаква се през настоящата година тенденцията да продължи. Увереността в предприемачите би могла да се възвърне и инвестиционният интерес да се стабилизира от видимо овладяване на кризисните процеси на общодържавно ниво. За второто полугодие на 2022 г. прогнозите за тенденции на подобряване в бизнес климата са по-скоро оптимистични, въпреки трайните и осезаеми процеси на масови повишения на общите производствени, оперативни и режийни разходи. Редуцирането на броя на заемани бизнес обекти се превръща в устойчива тенденция, водеща до окрупняване на наетите площи в по-малко на брой, но по-големи по площ складове и магазини. Тези процеси спомагат и поддържат необходимата за бизнес пазара динамика на тъсене и предлагане на разнообразни търговски и промишлени площи. Сделките за придобиване на имоти ще се реализират бавно, внимателно и обосновано. Реалиститичните очаквания на спекулативните инвеститори в търговски и промишлени площи вече са за нива на възвращаемост от половин процент на месечна база.  

 

Валентин Косев – БГСКЛАД гр. Бургас

От януари до средата на март в пазара за наемане на имоти в Бургас и региона имаше слабо търсене. Осъществиха се множество огледи (10-12) основно с чужди фирми, предимно от Турция и Русия. За съжаление с тези фирми преговоритеа вървят много бавно и несигурно. Инвестиционни интереси нямаше.

След от началото на април нямаше никакво движение на пазара за индустриални имоти. Основно имах контакт с инвеститори, които искаха консултации какви складове или хладилни камери да строят. Търсенето бе на помешения под наем с по малка квадратура (100-300 кв.м), които липсват на пазара.

Поведението на Наемателите е изключително предпазливо и плахо. Ниска активност. Това е продиктувано, както от това доколко време ще продължи пандемията, така и от икономическата обстановка по черномориет (по малко туристи при големите хотелиери и по малко търсене на стоки от затварянето на заведенията).

При наемодателите има повишено предлагане, защото някои от наемателите са затворили бизнеса временно или постоянно. Има няколко нови обекта (400-800 кв.м), но няма предлагане на малки складове (100-200 кв.м). Там евентуално може да има потенциални клиенти при извънредна ситуация.

През 2022 г. очакванията от моя страна са позитивни, тъй като бизнеса напира да си върне активността, а това да доведе до търсене на промишлени помещения за наем и продажби. Очакванията са все по-голямо предлагане на индустриални имоти в социалните мрежи.

 

Михаела Лесова, Васил Василев – БГСКЛАД гр. Стара Загора

       

1. Как се развиха продажбите във вашия регион през изминалата 2021-ва година?

През изминалата 2021 година в област Стара Загора основно предобладаваше търсенето на складови помещения ново строителство. Типа на купувачите е два вида: с цел инвестиция за отдаване под наем или за собствено потребление. Цените варираха в зависимост от местоположение, комуникации и други критерии – от 480 до 580 евро на квадратен метър. В последните няколко месеца се наблюдаваше повишено търсене на складови помещения за покупка. Купувачите са основно инвеститори с цел отдаване под наем. Като причина се изтъква променящата се международна финансова обстановка и недоверието в банковите институции. За покупка бяха основно малки компании на местно ниво.

2. Как беше пазара на наемите през изминалата 2021-ва година?

Наблюдаваше се търсенето на по-малки складови помещения с площ от 100 до 200 кв.м като задължително условие е да има офис част или малък шоурум. Цените отново варираха в зависимост от местоположение и основно състояние на имота. Новите складови помещения се отдаваха с цени от 2 до 3 евро/кв.м. Търсенето на складове под наем е от големи компании на национално ниво или чуждестранни такива.

3. Как повлия Ковид-19 върху пазара?

Ситуацията с Ковид-19 повлия отрицателно върху търсенето на офис площи. Наблюдаваме спад в търсенето за покупка и наемане на имотите в този сегмент. През 2021 г. ситуацията с коронавируса повлия положително върху търсенето на промишлени помещения ново строителство. Причината се корени в повишението с над 10 % в цените на жилищните имоти в Стара Загора. Това доведе до пренасочване на търсенето на купувачите с цел инвестиция от жилищни в индустриални имоти с площ около 200 кв.м .

4. Какви са ви очакванията за пазара на индустриални имоти през 2022-ра година?

Пазарът на индустриални имоти през 2022 г. ще се развива в условията на преобладаваща несигурност. Цените на строителните материали са с постоянно повишение и това притеснява инвеститорите, които биха вложили в изграждането на индустриални помещения. Развитието на индустриална зона „Загоре“ провокира търсенето на промишлени площи в периферията на града.

 

Любомир Филипов – БГСКЛАД гр. Велико Търново

Изминалата 2021 година донесе доста промени в много аспекти на личния и обществения живот, но пазарът на недвижими имоти остана стабилен. Ситуацията със здравната криза не се отрази съществено на пазара с бизнес имоти, като се запазиха нивата на търсените търговски, складови и индустриални площи. За жалост липсата на нови проекти силно ни ограничава в предлагането им. В сегмента на покупко-продажбите основното търсене е свързано със закупуването на празни терени, с площ между 1 000 и 2 000 кв.м или терени граничещи със собствени, с цел окрупняване, реорганизация и повишаване на производителността. Цените продължават да растат, като към момента варират между 70 и 100 евро за кв.м. В последно време в района се отчита засилен инвеститорски интерес към закупуване на окрупнени терени за изграждане на фотоволтаични паркове, с мощности над 1 MW. В наемната част при складовите площи, поради липса на нови или свободни стари, наемните цени се запазват, дори се наблюдава също поскъпване, като към момента цените варират между 3 и 4 евро за кв.м без ДДС. При търговските и офисните площи обаче се наблюдава спад в наемните цени поради голямото предлагане. При наемите на бизнес имоти, основното търсене е на компактни търговско-складови обекти с комерсиални локации.

 

Бисер Първанов, Деян Димитров – БГСКЛАД гр. Видин

1. Как се развиха продажбите във вашия регион през изминалата 2021-ва година?

Продажбите и тази година са липсващи в региона, нямаме нито едно запитване за продажби, единствено приоритетно за региона е наемането на помещения.Принципно се усеща липса на решителност при покупка на складове.

2. Как беше пазара на наемите през изминалата 2021-ва година?

През изминалата 2021 г. в региона се забелязва засилено търсене на складови помещения от типа склад с рампа, с обособени санитарни възли и лесен достъп на тежкотоварни автомобили. Почти липсват подобни и ако има такива са заети или от зърнопроизводители, или от куриерски фирми. Близостта на града до моста Видин-Калафат е определяща за този интерес. Фирмите, търсят складове за съхранение на суровини от различен вид, като основните им изисквания са за големи площи над 500 кв.м.

3. Как повлия Ковид-19 върху пазара?

Ковид-19 повлия и продължава да влияе на пазара отрицателно по отношение на дълготрайни инвестиции и планиране на по-големи бизнеси. Складовете, които се търсят са най вече за отдаване под наем.

4. Какви са ви очакванията за пазара на индустриални имоти през 2022-ра година?

 За 2022 г. всеки се надява на по ниски нива на негативно влияние на пандемията върху бизнеса и като цяло върху световната икономика, част от която е и България и в частност бизнеса в страната ни. Не мисля, че в рамките на 6 месеца ще успеем да излезем от енергийната дупка, в която Европа е в момента, но се надявам да има адекватна държавна политика с която да се подпомогнат най-вече малките и средните фирми.Именно те са тези, които биха раздвижили пазара в северозападния регион.

Освен енергийната криза, която намирам за основна причина в момента малките и средните фирми да издъхват и да са на предела на платежните си възможности, фактора „Ковид“ ще продължава да е определящ, както поради рестрикциите, свързани с нормалното функциониране на фирмите, така и в чисто личностен план на собственици на бизнес, работниците и служителите.

 

Ангел Иванов – БГСКЛАД гр. Плевен


 

1. Как се развиха продажбите във вашия регион през изминалата 2021-ва година?

Пазара на имоти в региона на гр.Плевен в сегмента на индустриални имоти няма промяна в нивата на търсене и предлагане, пазара основно се движи от инвестиции на местно ниво които развиват успешен бизнес. Намират се добри предложения на индустриални имоти, но интереса е слаб и инцидентен, почти няма сделки за подобни имоти, особено от външни инвеститори. В процес на изграждане са магистрала „Хемус“ и свързаната с нея местна инфраструктура, като считаме, че с тяхното изграждане се отстранява основно препятствие за транспортна достъпност до региона, тяхното забавяне вероятно ще се отрази и на интереса през 2022 в зависимост накъде вървят нещата. Положително предимство на региона са голямото количество урбанизирани индустриални площи, които са готови да бъдат използвани веднага. За разлика от други областни градове в Плевен има завидна по големина индустриална зона с всички видове комуникации. Местната власт е още нещо което се налага да се преодолее, но за щастие на местно ниво има архитектурни бюра и специалисти които отлично се справят с градоустройствени и административни проблеми. Наблюдава се интерес към терени за изграждане на фотоволтаици, но ценовите нива не отговарят на предлагането и все още сделките са трудни, разликата между търсене и предлагане и осезаема.

2. Как беше пазара на наемите през изминалата 2021-ва година?

Пазара на наличните площи е в нормални за града ценови граници до около 3 евро на кв.м за нови и съвременни площи. Наблюдава се недостиг на малки помещения за услуги, ремонти и хладилни такива.  Наемите се запазват като нива, но сделките са основно на местно ниво, търсенето от външни инвеститори е спорадично, все още големите градове предлагат по – добра довеждаща инфраструктура, пристанища, летища и може би наличие на работна ръка (която всъщност тук не можем да задържим), което се оказва сериозно предимство и инвеститорите се насочват основно към четирите големи града.

3. Как повлия Ковид-19 върху пазара?

Към момента няма промяна в пазара но индустриални имоти и наеми във връзка с Ковид-19, запазва търсенето на складови площи, основно на по малки обеми до 100-500 кв.м, на достъпни локации с цел удобен достъп до централната част от града. Производствени имоти се търсят основно под наем, като имаме известен европейски инвеститор в шивашката промишлено на специфични медицински платове и материали, които избраха една новите производствени бази в града, което може би е свързано с повишеното търсене във връзка с Ковид кризата.

4. Какви са ви очакванията за пазара на индустриални имоти през 2022-ра година? 

Интерес има основно от компании на местно ниво които искат да развиват бизнеса си, имат нужда от нови складови площи с оглед ръста на електронната търговия, като не липсват запитвания от компании които търсят нови локации за позициониране на собствено дейност или развиване на ритейл паркове, което въпреки интереса е възпрепятствано от недобрата подготовка на местната власт, недобро градоустройство и липса на данни и предвидими срокове, което принципно е проблем в доста общини извън София, най-вече по финансови причини, общините нямат средства да предложат на инвеститорите подготвени планове и инфраструктура, или прехвърлят тежеста към инвеститора, което не се отразява положително, през 2022 година не се очаква развитие в тази насока на местно ниво, положително е че държавата вече се управлява по нов начин и е насочена към инвеститорите и може да доведе до промяна и съдействие за развитие на регионално ниво. Пример е гр. Ловеч, който успя с помощ от министър Петков (настоящия премиер), да привлече инвеститор на база на съществуващите индустриални площи готови за работа. Тези инвестиции в региона, при организиране от държавата и на довършване на инфраструктура, заедно с работеща администрация, биха довели и други инвеститори с дългосрочна перспектива. Очаквам 2022 г. да е годината на промяната и за нашия регион и като цяло северна България, която загуби много години от развитието на страната в Европейския съюз.

 

Юрий Дудев – БГСКЛАД гр. Русе

Още през пролетта на тази година търсенето за покупка на производствени и складови площи в Русе отбеляза много голям ръст. По-изгодните условия при които банките започнаха да кредитират са основна причина за този ръст. Независимо от повишеното търсене до реални сделки се стигаше много рядко, тъй като все още предлагането на индустриални имоти е на цени, които значително превишават тези на търсенето.

При производствени и складови площи под наем през тази година търсенето значително превиши предлагането. Основна причина, че в Русе през последните години инвестирането в ново строителство на индустриални имоти почти липсва. Значително се увеличи търсенето на складови площи над 5 000 кв.м.

По-голям е интереса към наемане на индустриални площи, от колкото за покупка на такива имоти.
Ситуацията с Ковид-19 се отрази много негативно върху пазара на бизнес имоти. Очакванията ни за скорошно излизане от кризата, са по-скоро песимистични.

 

Борис Пецев – БГСКЛАД гр. Сандански, гр. Благоевград

Относно развитието на продажбите в нашият регион през изминалата 2021-ва година, можем да споделим, че имаше месеци с повишено търсене, както и месеци, които усетихме като застой, така че като цяло можем да кажем, че беше добра година за нас. Пазара на наемите, специално за апартаменти, беше добър, по-малко търсене имаше на помещения. Както навсякъде по света, така и на нашият бизнес Ковид-19 повлия негативно върху пазара.

Относно очакванията ни за пазара на индустриални имоти през 2022-ра година, смятаме че поради тежките икономически последици в следствие от пандемията много фирми ще бъдат принудени да продадат или отдадат под наем имотите си, така че очакваме раздвижване.

 

Катя Белчева – БГСКЛАД гр. Шумен

Неустойчивото развитие на  бизнеса през 2021 г. и продължаващите нови вълни от зараза с Ковид-19, вследствие на разпространението на новите щамове беляза и пазара на производствено-логистични площи в Шумен и региона.

От началото на 2021 г. и до края на месец септември търсенето на по големи, нови, а и на стари складове падна почти наполовина. Търсеха  се складове с малка квадратура – около 50 кв.м и епизодично от 100-150 кв.м, предимно от местния бизнес. Цените са на същите нива от 5 лева на кв. метър /без ДДС/. При обявяване на по ниска цена  и по малка квадратура се засилва интереса, но собствениците на нови, модерни складови бази за сега не са склонни да влагат средства да ги раздробяват.

В края на 2020 г. и началото на 2021 г. са продадени 4 склада висок клас на цена от 500 евро/кв.м Купувачите са местни бизнесмени.

В първите 6 месеца от 2021 г. са продадени и няколко терена за строителство на нови производства предимно в областта на обработката на метали, производството на дограми, ел. компоненти, строителни борси. В една от развитите индустриални зони се продадоха  два терена на цена от 100 евро на кв.м /без ДДС/ като купувачите предвиждат да строят автосервиз и производство на дограми.

В индустриален парк продължава интензивното строителство на нови производства както и покупката на празни терени. Повечето от купувачите там са чуждестранни инвеститори. С продажбата се поема и ангажимент за осигуряване на комуникациите, както за охрана, така и поддръжка на общите части на парка, което привлича инвеститорите от чужбина.

През последните три месеца от годината с голямото поскъпване на тока и газта се усети раздвижване в търсенето за покупка на складови и хладилни бази в Шумен. Имаше желание за спекулативно купуване на бази с наематели, за да е сигурна възвращаемостта на инвестицията. Някой продавачи оттеглиха офертите си. От друга страна, непрекъснато се предоговаряха наемите. Инвеститорите станаха несигурни и нерешителни. Последните 3-4 години не беше се случвало складове клас „А“ да стоят без наематели повече от 6 месеца. С мотото, че „всичко се продава зависи каква е цената“, може да се каже, че в Шумен и региона има какво да се купи. Остава бизнесът със свободни финанси за инвестиране да реши към кой сегмент ще се насочи.  Нестабилноста на цените на газта и тока и загубите вследствие на това, правят прогнозата за пазара на производствено логистични и индустриални имоти много трудна.

 

Стоян Фингаров – БГСКЛАД гр. Пазарджик

Като цяло в предвид епидемиологичната обстановка, както и несигурната социално-политическа такава, пред последните месеци и година оставят своя отпечатък и върху пазара на недвижими имоти в региона.

Запитванията и търсенето за покупка на големи площи и терени е силно ограничено, а тогава когато има такова, бюджетът на кандидат купувачите рязко се разминава с цените които търсят продавачите. Въпреки този факт, това не попречи на собствениците на имоти да повишат офертните цени на имотите си с оглед повсеместното увеличение на цените на суровините и материалите, което накара купувачите да заемат изчаквателни позиции. Все по-често обаче се случват сделки с имоти предлагани от ЧСИ и Банки в доста случаи на цени под пазарните такива.

При наемите, цените също плавно отиват постепенно на по-високи нива, като търсенето е предимно на площи от порядъка на 100-400 кв.м за малки производства и складова дейност. 
Интересът към наемане определено е по-голям от този за покупка, с оглед по-голямата инвестиция, която би следвало да се направи за придобиването на имот и последващите ремонтни дейности свързани с привеждането му във вид готов за експлоатация.
Преобладаващите клиенти са предимно от секторите на търговията и услугите и донякъде малките производства от хранително-вкусовата промишленост. В по-голямият процент от запитвания, рядко дори се стига до реални огледи.
Предлагането като цяло е предимно на стари, малки и по-големи площи, като липсват нови и според нормативните изисквания складови и производствени сгради.
Често като алтернатива на градските имоти запитванията и интереса от страна на клиентите се насочва и към близките села в региона, обикновено към бившите стопански дворове с оглед по-ниските ценови нива на имотите, но и там сделките са епизодични. Накратко с няколко думи: Определено интерес има, но поради високите изисквания на клиентите сделките за жалост не са на необходимото ниво като от предходните периоди.

Въпреки нестабилнотта на пазара през 2022-ра година очаквам леко раздвижване в търсенето и предлагането на индустриални имоти, тъй като поради икономическата криза много фирми ще отдават или продават имотите си.

 

Михаил Сеферов – БГСКЛАД гр. Габрово

Търсенето значително надвишава предлагането, има недостиг на имоти за продажба и наем.

Изминалата 2021 година беше една от най-силните години за имотния пазар. Наблюдавахме оживление във всички пазарни сегменти.

Търсенето значително надвишава предлагането, което доведе до изчерпване на наличните оферти и ограничен избор за купувачите.

За съжаление голяма част от търсенето остава незадоволено.

 

 

 

 

 

 

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 884 60 60 70

Facebook