Какво е най-важното при строителството на складове?

Какво е най-важното при строителството на складове?

 

В анкета на БГСКЛАД, проведена в Linked In, се разглеждат ключовите аспекти при проектиране и строителство на складови площи.

Основната цел на анализа е да установи кои аспекти се считат за най-важни при строителството на нов склад.

Ето и най-важните критерии при проектиране и строителство на нов склад:

Лесен достъп за транспорт: най-важният аспект

С резултат от 44% от участниците, лесният достъп за транспорт се оценява като най-важният аспект при строителството на нов склад. Този резултат подчертава важността на правилния избор на местоположение и логистично планиране при проектирането на складови пространства. Пример за това е фирма, лидер в областта на производството, която реши да построи нов склад през 2020 г. Изборът на местоположение беше критичен, като основен критерий беше лесният достъп за транспорт. След изследване на различни локации, фирмата избра място близо до ключова автомагистрала и железопътна линия, което значително намали времето и разходите за транспорт на стоки. Това решение допринесе за оптимизация на логистичните процеси на фирмата и за подобряване на нейната конкурентоспособност на пазара.

Максимално уплътнено пространство: втори по важност аспект

Оптимизацията на пространството е вторият по важност аспект при строителството на склад с резултат от 38% от участниците. Това подчертава нуждата от максимално ефективно използване на пространството за да се постигне оптимален капацитет на склада. Пример за това е фирма, специализирана в производството на стоки за бита, която построи нов склад през 2007 г. Тя използва иновативни решения за съхранение, така че да максимизира наличното пространство и да увеличи вместимостта на склада, което в крайна сметка води до по-голяма производителност и ефективност.

Устойчивост и дълготрайност: по-малко важен аспект

С резултат от 19% от участниците, устойчивостта и дълготрайността са посочени като най-малко важни аспекти при строителството на нов склад. Това показва, че тези характеристики може би не са приоритет за повечето фирми в сравнение с другите аспекти. Пример за това е компания, производител на хранителни продукти, която построи екологично устойчив склад през 2018 г. Този склад е проектиран да издържа на екстремни климатични условия и да минимизира екологичния отпечатък на компанията, като използва обновяеми източници на енергия и устойчиви строителни материали.

Заключение

Анализът подчертава значението на логистичните и пространствените решения при проектиране и строителство на складове. Независимо от това, устойчивостта и дълготрайността не бива да се пренебрегват, тъй като те са от съществено значение за дългосрочната устойчивост и ефективност на проекта.

#БГСКЛАД, #СкладовеБГ, #ЛогистикаБГ, #УстойчивоСтроителство, #ОптимизацияНаПространство

.........

Материал от проведена анкета на Бгсклад

Изображения: https://elements.envato.com/

 

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 888 40 45 05

Facebook

БГСКЛАД