Консултации

 Концепция за развитие на обекта или проекта

 

 В основата на всеки успешен проект за развитие е правилната концепция за развитие. За постигането на тази цел е необходимо да се работи по проекта от всички страни.  Изготвяне на идеен проект с решения, базирани на маркетинга и финансова целесъобразност, както и потенциално място на ресурсите. Анализ на обекта, неговото местоположение, ресурс за развитие и потенциал - анализ на конфигурацията на физическото състояние на пътищата за достъп, транспорт и пешеходна достъпност, непосредствено обкръжение, както и анализ на перспективите за развитие на района. Външни връзки към мрежите за присъединяване: електричество, ВиК, газ , топлофикация и др.

 

 Маркетингови проучвания и анализи

 

Анализ на различните сегменти на пазара на недвижими имоти, оферти, ценообразуване, търсене. Проучването на пазара ще покаже какви са основните тенденции на развитието, идентифицирането на основни обекти на конкурентите, съществуващи проекти, които ще рефлектират на цените в района, в процес на изграждане и планирани проекти, основните играчи на пазара. При изчисляването на обема на пазара и анализ на динамиката, спомагаме за правилния избор на нашите клиенти.

 

Бизнес план /Инвестиционен Меморандум

 

Подготовка на документи по общоприетите стандарти за  инвеститори и предприемачи.

Този документ е предназначен да представлява една трета от участниците в проекта, резюме на проекта с основните му характеристики, пазарно проучване на развитието на проекта - на базата на маркетингов анализ и описание на проекта.

 

Бърза оценка

 

Бърза/Експертна оценка позволява по окрупнени показатели да се определи ефективно срока на изпълнението и стойността  на обекта, в сравнение с другите страни.

Този документ може да се използва в преговори с потенциални купувачи на обект, собствениците, както и за приемането на вътрешни решения относно следващите стъпки.

 

Архитектурната концепция

 

Изготвяне на предпроектни проучвания.

Изготвяне на архитектурни визуализация на проекти, включително генерален план, план, 3-D визуализация.

Визуално представяне на концепцията за развитие на проекта, в количество, графично.  Стремим се към значително подобряване на проекта и по-нататъшното му развитие, както и основната координация на съответните органи.

Наеми ниво на пазара, разходи за продажба на комплекса на имота.

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 888 40 45 05

Facebook

БГСКЛАД