Международна Конференция за Индустриални имоти, София 2018г.

Първа международна конференция за Индустриални имоти, София 2018

 

След успеха на Националната Конференция за Индустриални имоти, проведена в Пловдив 2017г., тази година продължаваме да събираме елита на компании и бизнесмени, както и националните институции, сега на Международна Конференция за Индустриални имоти.

Представители на български институции ще открият събитието на 16 Октомври 2018г. в Интер Експо център София.

В рамките на Конференцията ще се съберат представители на бизнеса, за да споделят опита си и да очертаят тенденциите за развитие на пазара на индустриални имоти в България, както и да коментират мястото на страната в международният пазар за индустриални и логистични площи.

Анализатори от банки и застрахователни дружества заедно с представители от институционални агенции ще открият събитието.

Топ консултантите от сферата за индустриални имоти в България се очаква да се включат с лекции, за да споделят опита си за формирането на цените, за търсенето и предлагането на имоти, както и да очертаят основните тенденции и предизвикателства пред българския бизнес.

Очакват се гости, от света на международната бизнес среда, утвърдени професионалисти, да участват с лекции по темата „Пазара на индустриални имоти в Централна и Източна Европа, както и съседните държави“.  Представители от Гърция, Турция, Румъния, Русия, Германия и други, ще бъдат приветствани от нашата публика и от организаторите на събитието, собственика на платформата БГСКЛАД и Конфиндустрия България.

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 884 60 60 70

тел.:  +359 2 4432 655

Facebook