На 16 октомври тази година БГСКЛАД събира елита в индустриалния сектор на международна среща в София

На 16 октомври тази година БГСКЛАД събира елита в индустриалния сектор на международна среща в София

източник: https://www.domaza.bg