От малки до големи: Тенденции в търсенето на складови площи в България

От малки до големи: Тенденции в търсенето на складови площи в България

 

Източник: БГСКЛАД
Изображения: https://elements.envato.com/

 

Въз основа на проведената от БГСКЛАД анкета в linked In, анализирахме актуалните тенденции в търсенето на складови площи от бизнеса в България. Настоящият анализ изследва как пандемията от Ковид-19 и войната в Украйна са повлияли на този сектор и наемането на складови площи.

Според резултатите от анкетата, най-голям интерес представляват складовете с площ над 2000 кв.м, които съставляват 44% от търсенето. Големите национални и международни корпорации, като "Метро Кеш енд Кери", предпочитат тези по-големи складове поради обширния обхват на дейност и високите обеми на продажби. Влиянието на Ковид-19 и войната в Украйна подтикна тези корпорации да инвестират в допълнителни складови площи, за да гарантират непрекъснатост на дейността си въпреки прекъсванията в снабдяването. Допълнително, войната доведе до приток на украинци в България, което увеличи покупателната способност и натиска върху логистичния сектор.

Втората по популярност категория са складовете с площ под 500 кв.м, които представляват 33% от търсенето. Тези по-малки складови площи са предпочитани от малките и средно-размерни предприятия, включително стартъп компании. Малките производители на хранителни продукти като "Лакомник ООД" често стартират с ограничен бюджет и се нуждаят от по-малки складове. Пандемията и последващите локдауни наложиха множество фирми да се преориентират към онлайн търговия и да намалят разходите за наем. Също така, войната в Украйна доведе до преместване на редица предприятия от Украйна към България, което увеличи търсенето на по-малки складови пространства.

На трето място са складовете с площ между 500 и 2000 кв.м, които съставляват 22% от търсенето. Тези складове са предпочитани от средно-размерни предприятия като строителната верига "Темакс". Средно-размерните фирми обикновено имат стабилни продажби и установена пазарна позиция, което обяснява техния интерес към този тип складови площи. Ковид-19 и войната в Украйна предизвикаха множество прекъсвания в снабдяването, което доведе до нужда от резервни запаси и съответно до увеличаване на необходимостта от по-големи складови пространства.

Заключение

Анализът на анкетните резултати от платформата БГСКЛАД разкрива ясни тенденции в търсенето на складови площи в България. Пандемията от Ковид-19 и войната в Украйна значително промениха динамиката на бизнес сектора. Малките и средните предприятия се стремят да минимизират разходите си, докато големите корпорации инвестират в допълнителни ресурси за поддържане на непрекъснатост на своята дейност. В резултат на тези събития, наемът на складови площи в България продължава да се променя и развива в отговор на текущите предизвикателства и възможности.

Източници:

  • "За нас". Официален уебсайт на "Лакомник ООД".
  • "Темакс“ Официален уебсайт.
  • "Метро Кеш енд Кери". Официален уебсайт.
  • Dnevnik.bg. "Украински компании търсят пазари".
  • Capital.bg. "Увеличено потребление от украинци в България".
  • Invest.bg. "Инвестиции в България след кризата в Украйна".

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 888 40 45 05

Facebook

БГСКЛАД