Пазарът на индустриални имоти у нас изпрати 2019 г. с лек спад

Пазарът на индустриални имоти у нас изпрати 2019 г. с лек спад

Източник: www.investor.bg
Снимка: James MacDonald/Bloomberg

 

Пазарът на индустриални имоти у нас е отбелязал лек спад през 2019 г. в сравнение с предходната година, а сред основните причини за това са липсата на достатъчна мотивация от страна на чуждестранните инвеститори и завишените очаквания от страна на собствениците на имоти, сочи доклад на платформата БГСклад. Липсата на комуникация между отделните звена, както и на стратегия за управление на имота също са сред причините за отлива на реални сделки.

През 2019 г. търсенето на складови площи до 500 кв.м в страната е било пет пъти по-голямо от предлагането за разлика от 2018 година, когато най-активно са търсени складове от 500 до 1000 кв.м. Предлагането на индустриални имоти през миналата година е било малко по-високо от предходната, защото много от инвеститорите са видели потенциал в този сегмент. Липсват качествени, модерни индустриални имоти, които да отговарят на високите изисквания на клиентите с изключение на най-новите обекти в страната. При новостроящите се обекти в София и Пловдив се ползват нови подходи, методи и иновации и те по нищо не отстъпват от качеството на европейските индустриални имоти, констатират авторите на доклади.

 

София

На пазара на индустриални имоти в столицата през изминалата година са се развивали две категории индустриални площи - строените между 1970 и 1989 г. и тези след 2010 г. Първата група са с много високи експлоатационни разходи и са неподходящи от гледна точка на съвременната логистика. Основното им предимство е, че са в  райони с развит градски транспорт и инфраструктура и разполагат със самостоятелни площи в диапазона 50-100 кв.м до 500 кв.м. Търсени са и за малки производства и сервизи. Наемните цени на тези площи зависят от местоположението им, като варират в много широки граници – от 3 до 10 лв. на кв.м без ДДС. Продажбите им не са чести заради високата цена на земята, върху която са построени – често от 300 до 600 лв. на кв.м.

Втората група индустриални имоти осигуряват комфорт и ниски експлоатационни разходи. Недостатъкът им е, че се строят извън границите на града, което ги прави недостижими с градски транспорт. Цената им  е около 10 до 14 лв. на кв. м плюс такса за поддръжка  в границите от 1 до 3 лв. на кв.м. Цените на имотите в урбанизиран район се движат от 50 до 140 лв. на кв.м, ако няма регулация, и от 100 до 250 лв. на кв. м с регулация.

 

Варна

През последната една година се запазват нивата на търсене на складови и индустриални площи и плавно се увеличава предлагането им. Развива се тенденцията за покупка на нови складове от дългогодишни наематели. Нараства инвестиционният интерес към строителството на търговско-складови бази и логистични центрове. Сключват се сделки за придобиване на компактни търговско-складови бази с комерсиални локации, предимно в ценовия диапазон между 400 хил. и 800 хил. евро. Все по-активно се търсят строителни терени в градските промишлени зони, а най-често сделки се сключват за терени с площи между 2 и 5 дка при цени между 55 и 75 евро на кв.м.

 

Русе

През 2019 г. пазарът на индустриални имоти в Русенска област бележи значителен спад в сравнение с предходната година. Понижение е имало при сделките за отдаване под наем на складови и производствени площи в резултат на намалено търсене. Активно търсене има само за складови площи от 100 до 200 кв.м.

 

Бургас

През 2019 г. пазарът на индустриални имоти значително е променил своята динамика, като за разлика от 2018 г. предлагането изпреварва търсенето. Форуърдните сделките, които са се реализирали в началото на годината, са били договорени в края на 2018 г. В града са започнали да се предлагат за продажба големи индустриални имоти от по-висок клас, за които все още няма инвеститори /купувачи/, които са готови да предоставят суми от 1 до 2 млн. евро.

 

Стара Загора

Пазарът на индустриални имоти в област Стара Загора през 2019 г. се е запазил относително стабилен. В самия град предлагането на складове и промишлени помещения е било ограничено, тъй като повечето са заети. Имало е отчетливо търсене предимно на имоти с големи квадратури и на нива на наемите от 3 - 3,50 лв за кв.м, основно за складиране на готова земеделска продукция и торове.

 

Плевен

В Плевен пазарът на индустриални имоти е бил слаб през 2019 г. Основно са се наемали помещения с квадратури под 300-500 кв.м, сделки с площи над 1000 кв.м са били рядкост, а предлагането е било ограничено. На пазара е имало умерено търсене на добри оферти, основно като локация и цена, като голяма част от сделките са били сключени от вече установени на място инвеститори, които развиват собствената си база или разширяват вече изградените си производства и складове.

 

Велико Търново

Наемните и продажните цени на индустриални и логистични имоти във Велико Търново са се запазили стабилни спрямо миналата година, а предлагането на големи и качествени площи е останало недостатъчно. Пазарът е продължил динамичния си растеж, като цените на наемните складови площи са отбелязали ръст от над 5%, а наемните цени са варирали от 1,5 евро на кв.м до 4 евро на кв.м. При продажбите са се поддържали нива от порядъка на 350-700 евро за кв.м.

 

Шумен

Цикличен пазар без устойчива тенденция за растеж или спад. Такъв е бил пазарът на индустриални имоти в Шумен през миналата година. През града минават предимно турски инвеститори, които оглеждат терени от порядъка на минимум 10-20 дка, и местни инвеститори с интерес за разширяване на бизнеса с търсене между 1 и 3 дка.

 

Благоевград

В Благоевград са се предлагали предимно складове и помещения под наем, липсвали са продажби. В града има доста предприемачи от гръцки произход, които търсят да наемат склад за малък или среден бизнес. Търсенето е било предимно на имоти с по-малки квадратури и с ниски наеми до 5 лв. за кв.м. Същевременно има по-засилено търсене на парцели за застрояване.

 

По статията работиха: Божидарка Чобалигова, редактор Миглена Иванова

 

Цялата статия може да видите тук: https://bit.ly/2Sy6I1G

 

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 884 60 60 70

тел.:  +359 2 4432 655

Facebook

БГСКЛАД