Преглед на пазара на индустриални имоти през 2023-та година в град Велико Търново и областта

Преглед на пазара на индустриални имоти през 2023-та година в град Велико Търново и областта

Материал на БГСКЛАД

Пазарът на индустриални имоти във Велико Търново и областта през 2023 година се характеризира с лек ръст в сравнение с предходната година, въпреки че бе поредната, белязана от войни, икономически, политически и обществени промени. Като основна причина за това можем да обобщим моментната икономическа обстановка, инфлацията и ниските нива на лихвите, което предизвика в инвеститорите интерес да пренасочат част от капиталите си в закупуване на терени, в сделки със спекулативен характер, в сделки с имоти с подценени активи, в бизнес имоти на атрактивни локации или такива със стабилна доходност и ясни перспективи. Въпреки, че продажните и наемните цени продължиха да нарастват, интересът към различните тип сделки не намаля. Изграждането на нови и реставрирането на стари складове е несъразмерно с търсенето на такива. Липсата на свободни площи и качествени такива забавят навлизането на нови ползватели. Наемните цени на складови и индустриални площи достигнаха нива от 5 € за м2. При офисните площи също се забеляза лек ръст в търсенето им в сравнение с предходната година. Инфлацията вече е в процес на забавяне, но въпреки това строителните материали и стойността на труда продължават да оскъпяват инвестициите в индустриални площи. Това от своя страна води до повишаване наемните нива в сектора и сега те са на ръба на приемливото от потребителите. Очакванията ни за предстоящата година са за стабилен и растящ пазар. Стратегическото разположение на региона на транспортната карта ще продължи да представлява интерес към Българските, а защо не и в скоро време на международни инвеститори. Най-голямата сделка в района беше покупката на знаковия Интерхотел Велико Търново.

От февруари месец 2024-та започна строежа на болница „Сърце и мозък“, а в средата на годината се очаква стартирането на нов търговски парк.

 

Любомир Филипов, представител на БГСКЛАД за гр. Велико Търново

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 888 40 45 05

Facebook

БГСКЛАД