„Процесът на търсене и предлагане на складови площи в света на логистиката“ – презентация на Симеон Митев

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 888 40 45 05

Facebook

БГСКЛАД