Проджект мениджмънт

Какво е ПМ услугата?

 

Увеличените мащаби на строителството и засилената инвестиционна активност, изискващи значителни капиталовложения, увеличиха риска при реализацията и надхвърлиха знанията и възможностите на собственика инвеститор сам да овладее процеса като организация, управление и финансиране. Именно консултантът е координатора, който действа от името и в интерес на собственика-клиент. Консултантът спестява на клиента си време, нерви и средства. Консултантската дейност съкращава времето за изпълнение на проекта и редуцира разходите за реализация.

 

Кога и от кого се ползва тази услуга?

 

Консултантът участва във всички етапи на реализацията на проектите – от прединвестиционните проучвания до въвежданито на обекта в експлотация. Чрез консултанта клиента избира проектант, супервайзор и строител.  Консултантът носи отговорност пред клиента за всичко, което се случва с инвестиционния проект включително и за експлотационните му качества.А когато консултантът управлява и финансите на проекта, тогава той е проджект мениджър. Консултантът е нает от клиента екип от експерти, които чрез професионалните си умения създават  възможност за оптимална реализация на даден инвестиционен проект.

 

Какви основни роли се възлагат на Проджект менажера?

 

1. Дефиниране на целите. Ние помагаме на Клиента да реши КАКВО и КАК да купи или  построи - т.e. правим заедно заданието на проекта.

2. Планиране. Включва предпроектните проучвания, бюджетиране, календарно планиране и избор на технологии и компоненти. Отговаря на въпросите КОЛКО ЩЕ СТРУВА, КОЛКО ДЪЛГО ЩЕ ТРАЕ и най-важното - КОЛКО ЕФЕКТИВНО ЩЕ БЪДЕ.

3.Управление, наблюдение и контрол. Ние наистина управляваме процеса. Координация на между всички участници, управление на промените, контрол на качеството, отчитане на изпълнението и вземане на критични решения точно навреме – всичко това гарантира навременнато изпълнение на пректа и съответствие между  първоначалната идея и крайния резултат. Помощта ни в договарянето, контролът по изпълнение на работите и ценовите експертизи запазват общата цена на пректа на оптимално ниво и в рамките на бюджета.

 

Какъв продукт трябва да се очаква?

 

ПРОДУКТЪТ, който предлагаме е крайният резултат. Нашият труд се оценява от усещането на клиента ни от покупката на парцела до финала, след като и последния документ по проекта е издаден и той е въведен в експлоатация.

 

Нашият екип

 

Нашата работа се отличава с лоялност към клиента, висок морал и професионално отношение. Ние сме сигурни в нашите възможности, защото те отразяват знанията и дългогодишния опит на нашите съдружници, служители, експертите и партньори с които работим.

Нашите специалисти се отличават с достатъчно знания и опит по отношение на всеки един от етапите на реализация на инвестиционния проект.

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 888 40 45 05

Facebook

БГСКЛАД