Референции

Референция от "Бизнес Парк - София"

Референция от "Бизнес Парк - София"


Референция от "Златен Лев Холдинг"

Референция от "Златен Лев Холдинг"


Референция от "АТ Инженеринг 2000"

Референция от "АТ Инженеринг 2000"


Референция от "Фортуна-БГ"

Референция от "Фортуна-БГ"


Референция от "Александър Груп"

Референция от "Александър Груп"


Референция от "К&K Инжинеринг"

Референция от "К&K Инжинеринг"


Референция от "Орбит"

Референция от "Орбит"

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 888 40 45 05

Facebook

БГСКЛАД