ШЕСТИ ПАНЕЛ от „Втора международна конференция за индустриални имоти“, София 2019 - БГ

БГСКЛАД представя на вашето внимание видео на ШЕСТИ ПАНЕЛ от
„Втора международна конференция за индустриални имоти“, София 2019:
„Пазарът на индустриалните имоти в съседните държави“ /БГ ПРЕВОД/

лектори:
- Мариян Орсу – Румъния
- Хакан Исмет – Турция;
- Никос Маноменидис – Гърция
- Зоран Петрович - Сърбия
- Евгений Нумеров, Директор Sklad Man - Русия
Модератор: Иван Велков – председател на Българска фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА)

В последния международен панел се получи изключително интересна дискусия с международните панелисти от Румъния, Сърбия, Гърция, Турция, Македония и Русия. Сред панелистите бяха – Marian Orzu – управляващ партньор на Dunwell Industrial Brokerage от Румъния, Никос Маноменидис - Pointers Property Services S.A от Гърция, Зоран Петрович от Сърбия, Евгений Нумеров, Директор Sklad Man – Русия. Всички те презентираха интересни факти за международния пазар, акценти и тенденции.

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 884 60 60 70

тел.:  +359 2 4432 655

Facebook

БГСКЛАД