Търсят се нови терени за индустриални имоти, в райони с налична работна ръка