Условия за работа с наш консултант

Всеки оглед на обект е безплатен!


При оглед се подписва протокол.


Комисионни възнаграждения при сключена сделка:

  • При покупко-продажба – 3%, без включен ДДС, за всяка една от страните (купувач и продавач)
  • При отдаване и наемане на имот – 100 % от пълния месечен наем, с включен ДДС, за всяка една от страните (наемодател и наемател).

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 888 40 45 05

Facebook

БГСКЛАД