Условия за работа с наш консултант

Всеки оглед на обект е безплатен!


При оглед се подписва протокол.


Комисионни възнаграждения при сключена сделка:

  • при покупко-продажба – 3% от всяка от страните (купувач и продавач)
  • при отдаване и наемане на имот – 100 % от един месечен наем от всяка една от страните (наемодател и наемател)

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 884 60 60 70

Facebook