Успешни сделки

2000 г. – окрупняване на земята за построяване на проекта „Бизнес парк-София“ – 250 000 кв.м площ за немския холдинг Lindner.

2005 г. – окрупняване на земята за осъществяване на проекта „Sofia Mall Development“ – 400 000 кв м за американски холдинг NCH Capital.

2014 г. – отдаване под наем на 8 500 кв.м на фирма за азотни торове в Стара Загора.

2015 г. – отдаване под наем на 5 000 кв.м на фирми за авточасти в София.

2015 г. – отдаване под наем на 3 500 кв.м за битова химия в Пловдив. 

2016 г. – отдаване под наем на 4 000 кв.м на логистичен оператор.

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 884 60 60 70

Facebook