Видео

 

БГСКЛАД: Обзор и тенденции на пазара на складовите площи

https://www.youtube.com/watch?v=UlhzMvFkMPM

БГСКЛАД: Преглед на пазара на складови площи. Търсене и предлагане

https://www.youtube.com/watch?v=mC2DZ2rBJYw

БГСКЛАД: Складови и индустриални площи

https://www.youtube.com/watch?v=YpUdpxLfEFQ

БГСКЛАД: Пазар на индустриални площи и парцели

https://www.youtube.com/watch?v=B5h7HyiCOVE

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 888 40 45 05

Facebook

БГСКЛАД