Видео ТРЕТИ ПАНЕЛ - Трета международна конференция за индустриални имоти, БГСКЛАД 2022

ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ, БГСКЛАД 2022

ВИДЕО ТРЕТИ ПАНЕЛ

https://youtu.be/IhIlBoNzjSk

Индустриални паркове и големи индустриални обекти. Какво се случва с тях?

Лектори:

- Мирослава Александрова, „Ист ринг София“, „Глориент Инвестмънт БГ“

- Даниела Бойчева, „Си Ти Пи Инвест“

- Спас Шопов, „Парк индустрия София-изток“, АД

- Георги Вълканов, „ДТ логистичен парк“

- Веселин Шиваров, „Сико Логистикс“ ООД

Модератор: Тодор Кавръков, „Търговски център Европа“

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 884 60 60 70 / +359 888 40 45 05

Facebook

БГСКЛАД