Видео ВТОРИ ПАНЕЛ - Трета международна конференция за индустриални имоти, БГСКЛАД 2022

Трета международна конференция за индустриални имоти, БГСКЛАД 2022

Видео на ВТОРИ ПАНЕЛ

https://pst.cr/ZhRv8

Пазарът на индустриални имоти през погледа на „БГСКЛАД“ в градовете в страната: гр. София, гр. Пловдив, гр. Стара Загора, гр. Бургас, гр. Варна, гр. Велико Търново, гр. Сливен, гр. Габрово, гр. Плевен, гр. Шумен, гр. Благоевград, гр. Пазарджик, гр. Русе, гр. Сандански, гр. Видин.

Модератор: Симеон Митев – собственик на платформата БГСКЛАД

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 884 60 60 70

Facebook