Видео ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ - Трета международна конференция за индустриални имоти, БГСКЛАД 2022

ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ, БГСКЛАД 2022 

ВИДЕО НА ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ

https://youtu.be/HWtmMwJc1c4

Пазарът през погледа на фирмите, занимаващи се с оборудване и услуги за индустриалния сектор.

Лектори:

- Инж. Асен Чавдаров, „НАСП в България“

- Арх. Цветан Петров, „Иво Петров архитекти“

- Иво Трингов, „Кордеел България ЕАД“

- Ангел Ангелов, „Евромаркет Кари“

- Илиян Терзиев, „Камарата на строителите в България“

Модератор: Алекс Гебов, „Паладин проект мениджмънт“ ЕООД

Адрес

град София

бул. България 53, Търговски център, ет.3

моб.: +359 884 60 60 70

Facebook